Hoofdmenu

Bijzondere jubileumreceptie C.V. De Bokkeriejesj anno 1898 Feestelijk evenement in kader van 11 x 11 jarig bestaan

Afgelopen maandag 11 november vond weer de opening plaats van het nieuwe carnavalsseizoen 2019-2020. Dit uiteraard ook in Heerlerheide (beter verwoord als Groeët Ghen Heij) door C.V. de Bokkeriejesj anno 1898. Evenals voorgaande jaren droegen de Bokkeriejesj zorg voor een passende “openingoverture” op de traditionele “elfde van de elfde”, dit onder het seizoen motto 2019-2020: “Leef vuur de vasteloavend”. De seizoenopening werd om 19.00 uur ingezet met, eveneens te omschrijven als traditie, een Heilige Mis in de St. Corneliuskerk en aansluitend de installatie van de Raad van elf en Prins. Vervolgens maakte het Bokkeriejejs gezelschap in opperbeste stemming een rondgang langs de diverse cafés.

Zoals bekend is deze sympathieke en voortvarende carnavalsvereniging al opgericht in 1898. De eerste prins-carnaval was Arthur l (Voncken) en de huidige prinselijke hoogheid is Ivo l (Wijnen). Komende zondag 17 november staat Groeët Ghen Heij geheel in het teken van de “vasteloavend”. Niet zo verwonderlijk, want deze 3e novemberzondag 2019 staat geheel in het teken van een bijzondere jubileumreceptie van C.V. de Bokkeriejesj. Dit in het kader van haar 11 x 11 jarig bestaan. WOW, een meer als markante mijlpaal dus. Dit jubileumevenement vindt natuurlijk plaats in narrentempel Corneliushuis Cultuur Centrum Gen Coel en gelegen aan Groeët Genhei 14. Van 12.11 tot 17.11 uur is iedereen dan in de gelegenheid om in het café hun felicitaties over te brengen.

De jubilerende Bokkeriejesj vragen dan ook aan de receptiegangers voor de volgende stelregel: gezien de verwachtte drukte zal het moeilijk worden om de welgemeende felicitaties over te brengen met ondersteuning (lees optredens) van tanzmariechens en begeleidende muziek. Maar de Bokkeriejesj zouden niet de Bokkeriejesj zijn om hun spitsvondigheid niet te gebruiken. In tegendeel zelfs, want zij hebben zorg gedragen dat tijdens de felicitaties in het café de bekende DJ Wim Frijns (mister stadionspeaker Roda JC) de hele middag in de grote zaal de nodige stemming zal maken. Verder is er een “open podium” waar ook weer de hele middag optredens kunnen plaats vinden. Sjpasskapelle, dansmarietjes en ook koren zijn hiertoe van harte welkom. Dit onder het aansprekende motto: Doot lekker mit, dat zouwe ver sjiek vinge. Kortom, het gaat komende zondag 17 november op Ghen Heij weer een geweldig Vasteloavends festijn worden.

Na deze gedenkwaardige Bokkeriejesj zondag is het zaterdag 23 november vanaf 20.00 uur in het Corneliushuis weer de beurt aan de ex-prinsen van de C.V. de Bokkeriejesj. Zij houden dan hun traditionele feestavond met een keur aan optredens van top artiesten.

Zondag 5 januari 2020 zal in het Corneliushuis, middels de proclamatie de nieuwe prins-carnaval 2020-2021 uitgeroepen worden. Vrijdag 10 januari houdt de nieuwe heerser vanaf 19.11 uur receptie in het Corneliushuis. (wordt vervolgt).

Archieffoto: huidige prins Ivo l (Wijnen)