Hoofdmenu

Worstenhemel in Heerlen opent op 20 mei 2020

Het nieuwe openluchtpodium ‘De Worstenhemel’ op De Smulbar, van Peggy en Wim Frijns, in hartje Heerlen opent op 20 mei 2020. Het is de bedoeling dat er in ieder geval op marktdagen en op (koop)zondagen optredens en voordrachten worden verzorgd op het nieuwe straatpodium aan de Bongerd. De optredens in De Worstenhemel worden georganiseerd door een programmacommissie met daarin Heerlen Mijn Stad, ParkStad PopStad, Jeroen Arons, Wim Frijns en SCHUNCK*.
De Heerlense kunstenaar Michel Huisman lanceerde ruim tien jaar geleden al met het voorstel voor De Worstenhemel, maar leek zoals zoveel prikkelende ideeën voor de Heerlense binnenstad, een stille dood te sterven. Na politiek druk van o.a. de SP en de nodige aandrang van Heerlense prominenten gaf de Heerlense gemeenteraad, na een zware bevalling uiteindelijk toch groen licht. Oorspronkelijk was de opening gepland tijdens Pinkpop 2018, maar die datum werd niet gehaald omdat het plan op erfpachtzaken en andere ingewikkelde juridische hobbels stuitte.
Nadat de provincie Limburg de Worstenhemel eveneens omarmde en oktober 2018 – ongevraagd – 50.000 euro subsidie voor het nieuwe poppodium annex podiumterras verstrekte, leek de kogel eindelijk door de kerk. Maar ook de nieuwe geplande openingsdatum tijdens Pinkpop 2019 werd niet gehaald. In 2019 zou de Bongerd ook opnieuw ingericht worden met groen en waterpartijen. Maar die plannen zijn vooralsnog op de lange baan geschoven, vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen. Omdat er anno heden onverminderd geen bouwactiviteiten zichtbaar zijn op De Smulbar klonken er al geluiden dat het Poppodium mogelijk ook opnieuw werd uitgesteld. Wim Frijns, eigenaar van De Smulbar, op Heerlens marktplein, drukte vandaag alle doemscenario’s resoluut de kop in. “Het nieuwe podium is een prefab product dat kant en klaar wordt aangeleverd en aansluitend wordt geïnstalleerd. De officiële opening van de Worstenhemel is zaterdag 30 mei 2020.

Archieffoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno