Hoofdmenu

Voor inwoners, woningcorporaties, bedrijven en verenigingen van eigenaren :

Subsidie voor groene daken en gevels in de gemeente Heerlen

Heerlen voert een subsidieregeling in voor groene daken en groene gevels. Iedereen kan gebruik maken van de subsidieregeling: inwoners, woningcorporaties, bedrijven en verenigingen van eigenaren. Voor de komende 5 jaar is er één miljoen euro beschikbaar. Wethouder Charles Claessens: “Met groene gevels en groene daken bespaar je niet alleen op je energierekening. 0ok help je mee aan een leefbare stad.”

Klimaatverandering
We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval, langdurige droogte en hittegolven. Extreme regenbuien zorgen voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten, tuinen en woningen blank komen te staan.

Energiebesparing en andere voordelen
Door de isolerende werking van groene gevels of daken, kan men energie besparen. Groen koelt in de zomer en houdt de warmte beter vast in de winter. Andere voordelen zijn: het voorkomen van wateroverlast, minder CO2-uitstoot door energiebesparing, gezondere lucht, het stimuleren van biodiversiteit, en het terugdringen van geluidshinder en oververhitting van de bebouwde kom.

Hoogte subsidiebijdragen
De hoogte van de subsidiebijdrage hangt af van het soort groen wat er op komt.
1. Een plantjesdak (dunne onderlaag): € 40,- per m2
2. Een bloemendak (dikkere onderlaag) € 115,- per m2
3. Een groengevel: € 115,- per m2
4. Een geveltuin: € 25,- per m2

Meer informatie
Over de verschillen tussen de soorten groene daken en gevels zie www.waterklaar.nl. Meer informatie over de subsidieregeling en een aanvraag-formulier is op korte termijn te vinden op www.heerlen.nl (naar verwachting in de week van 9-13 december 2019).

Foto:©Parkstad Actueel