Hoofdmenu

Provincie stelt eindplan Sibelcogroeve Heksenberg/Heerlen vast Goedkeuring eindplan Gedeputeerde Staten kent een stevige maatschappelijke meerwaarde.

Provincie stelt eindplan Sibelcogroeve Heksenberg/Heerlen vast Goedkeuring eindplan Gedeputeerde Staten kent een stevige maatschappelijke meerwaarde.

Gisteren, vrijdag 24 januari, ontving de media in deze regio, waaronder dus ook de redactie van ParkstadActueel, een meer als belangrijk persbericht van de zijde van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg. De berichtgeving in dit persbericht betrof het gegeven dat de Provincie het eindplan van de Sibelcogroeve Heksenberg/Heerlen (welke onderneming voorheen ook bekend stond onder de benaming Sigrano) heeft vastgesteld, c.q goedgekeurd. Redactie ParkstadActueel heeft dan ook besloten om dit belangrijke persbericht integraal te plaatsen op deze website. Aansluitend tevens enige toegevoegde informatie, over de diverse productie stappen met betrekking tot de hoogwaardige kwarts zandwinning, zoals dit alle vele jaren bij Sibelco plaats vindt. Dit onder de rubriek aanduiding: Wist u dat?

Het integrale Provinciale persbericht:
De Sibelcogroeve, gelegen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf, wordt na decennialange zilver-zandwinning door Sibelco heringericht. Dat gebeurt volgens de voorschriften zoals opgenomen in de ontgrondingsvergunning. De inrichtingsverplichtingen zijn uitgewerkt in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde plan van de eindtoestand. Door de inrichting ontstaat een uniek gebied met maatschappelijke meerwaarde.

De groeve heeft een totaaloppervlak van zo’n 100 hectare, die gefaseerd worden ingericht als natuur- en recreatiegebied en vervolgens worden opengesteld en beheerd door Natuurmonumenten, de nieuwe eigenaar. Het eerste overdrachtsmoment is nog dit jaar. Vervolgens zijn er opleveringen in 2032 en een jaar later, in 2033, wordt het huidige bedrijventerrein opgeleverd.

Zilverzandwinning
Met uitzondering van de uiterlijk medio 2020 op te leveren terreingedeelten (waaronder de Zuidplas), heeft Sibelco tot medio 2032 de mogelijkheid om zilverzand uit de groeve te winnen. Dat zilverzand wordt vooral gebruikt bij de fabricage van hoogwaardige producten zoals isolatieglas in de woningbouw, keramische kookplaten, zonnepanelen, windturbines en mobiele telefoons. Ook bij de productie van motorblokken en grof- en fijn keramiek is zilverzand een onmisbaar onderdeel. De afnemers van Sibelco bevinden zich grotendeels in de regio.

Natuurgebied
Binnen het plangebied wordt meer dan 80 hectare goudgroene natuur gerealiseerd, waarvan ruim 66 hectare binnen het ontgrondingsgebied. Daarnaast wordt nieuwe infrastructuur aangelegd en worden bestaande wandel- en ruiterpaden opgewaardeerd. Daardoor is er in de eindfase sprake van zo’n 9 kilometer aan recreatieve paden. Bezoekers kunnen dan tussen de verschillende uitgestrekte waterpartijen door wandelen en op die manier een kort of lang ‘rondje Sibelco’ maken. Behalve natuur en infrastructuur worden er op diverse plaatsen inkijk-mogelijkheden in de groeve gerealiseerd alsmede een verblijfplaats voor vleermuizen (in een holle transportbuis) en een honden-strand aan de noordwestzijde van de Zuidplas.

Nieuw hoofdstuk
De Provincie heeft eind 2018 een nieuwe ontgrondingsvergunning verleend aan Sibelco, waarin de eisen voor het eindplan opgenomen waren. Gedeputeerde Ruud Burlet heeft ‘Ontgrondingen’ in zijn portefeuille. Hij laat weten: “het eindplan zoals dat nu door ons College is goedgekeurd kent een stevige maatschappelijke meerwaarde. Met dit plan wordt wat mij betreft een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van Sibelco en eerlijk is eerlijk: daar was na een aantal onrustige en complexe jaren ook écht behoefte aan. Ik ben verheugd dat de gebieden nu fasegewijs overgedragen en opengesteld kunnen worden. Ik zie erg uit naar de dag dat ik in de voormalige groeve een prachtige wandeling kan gaan maken, waarbij natuur en historie centraal staan.”.

Wist u dat?
Met meer dan 250 productie-eenheden wereldwijd Sibelco een belangrijke onderneming is qua winning, productie en distributie van belangrijke mineralen bestemd voor industriële toepassingen en Sibelco al meer dan 135 jaar bestaat en wereldwijd er 10.000 mensenwerken?
Jaarlijks wordt er 300.000 ton zand gewonnen. Onder de nabij gelegen mijnsteenberg van de voormalige mijnzetel Oranje Nassau lV nog enkele miljoenen tonnen zilverzand liggen en deze niet wordt gewonnen, omdat deze berg het mijnverleden symboliseert?

Het in kaart brengen van de samenstelling (chemische samenstelling en korrelgrootte) van het zand d.m.v. grondboringen en laboratoriumonderzoek plaats vindt?

Zuidplas Sibelco

Het afgraven per laag doorgevoerd wordt met vergelijkbare samenstelling. Het verwijderen van ijzerhoudende deeltjes m.b.v. elektromagneten. Het zuiveren m.b.v. water van andere deeltjes. M.b.v. waterstroming worden de kleinere zandkorrels gescheiden van de grotere korrels?

De verschillende korrelgroottes worden buiten opgeslagen, waarbij een aanzienlijk deel van het water terugstroomt naar de groeve. Drogen van de korrels d.m.v. een gasgestookt wervelbed?

Afhankelijk van de toepassing kunnen de korrels fijner vermalen worden. Opslag in silo’s tot transport, waarbij lucht door de korrels geblazen wordt om klontering tegen te gaan?

Het zilverzand wordt, behalve in de glasindustrie, ook toegepast als vulmiddel in rubbers, kunststoffen, kit, medicijnen en nog veel meer. Leuk detail: onlangs werd maar liefst 8000 ton verscheept naar Japan voor de komende Olympische Spelen 2020. Het zand van Sibelco Heerlen wordt gebruikt in de paardensportpistes?

Foto’s: Callie Steijaert(Volgend nieuwsbericht) »