Hoofdmenu

Lovenswaardig nieuw initiatief: Heerlen against Corona.

Intro: het COVID19-virus, beter bekend als corona, raakt ons allen hard. Zowel onze fysieke, sociale als economische gezondheid lijdt ernstig onder deze pandemie. We worden er allemaal door geraakt, maar sommige groepen net wat harder dan andere. Voor (met name) deze kwetsbare groepen- de ouderen en de lichamelijk zwakkeren-zetten wij ons als Heerlen Against Corona in voor Heerlen en omgeving. Initiatiefnemers Cynthia Smeets en Amber-Helena Reisig coördineren meer dan 250 vrijwilligers en onderhouden contacten met zorginstellingen. Samen zijn zij, Amber-Helena (creatief onderneemster) en Cynthia Smeets (SP Heerlen) de crew against corona.

 

Redactie ParkstadActueel, bijzonder gecharmeerd van het lovenswaardig initiatief van hierboven genoemde dames, wilde o.m. graag van hen weten hoe zij deze crisis persoonlijk ervaren en of zij eigen ervaringen hebben m.b.t. tot corona zowel binnen hun familie en/of vriendenkring. Het bleek dat de dames nu, door de omstandigheden, ook thuis zijn. “Wij vinden alles maar vreemd. Soms lijkt het net alsof er een WK is en wij allemaal binnen zitten om te kijken naar voetbal. Maar dat is de werkelijkheid helemaal niet. Niemand van ons heeft dit ooit eerder meegemaakt.”.

Omdat zij de mening waren toegedaan dat iedereen geholpen kan worden die het in deze Coronacrisis nodig heeft en bovendien niemand alleen hoeft te zijn bracht hun op het idee om Heerlen against Corona in het leven te roepen. Genoemd idee bracht ook met zich mee dat zij er zijn voor alle mensen die thuis zijn en dientengevolge niet de deur uit kunnen of mogen. Volgens Amber-Helena en Cynthia blijkt dat momenteel zij voornamelijk worden gebeld door ouderen en zieken. Maar ook ontvangen zij veel verzoeken van kinderen die ver weg wonen en vanzelfsprekend zich nogal zorgen maken om hun ouders die in Heerlen wonen.

Voor Amber-Helena en Cynthia is het een bijzonder mooi gegeven om te zien hoeveel mensen elkaar in deze moeilijke tijden willen helpen. Juist door deze omstandigheden vergroot de samenhorigheid. Ze hopen dan ook dat dit ook na deze crisis zo blijft en ze gaan voortzetten om zo met elkaar om te gaan. “Laten we voor altijd op elkaar blijven letten. Dat zou echt mooi zijn”.

Natuurlijk kwam ook ter sprake of er voor dit prachtige initiatief genoeg aanmeldingen voor vrijwilligers zijn. Het antwoord van Amber-Helena en Cynthia was hierover eensgezind: “we hebben nooit genoeg aanmeldingen. Dus iedereen die dit leest en zijn of haar steentje wilt bijdragen mag zich aanmelden via de Facebook pagina of even bellen via de telefoonnummers die op de websitepagina staan vermeldt. Op dit moment hebben wij in totaal 270 vrijwilligers. Wij werken in contact-kringetjes. Dit doen we als volgt: er is een kerngroep van tien vrijwilligers. Hiernaast hebben wij een alert-groep van 80 vrijwilligers. De kerngroep van 10 bekijken de aanvragen en welke hulp noodzakelijk is. Deze wordt dan in de alert-groep gezet en zo krijgt iedereen de hulp die hij of zij nodig heeft. Mocht deze groep van 80 het niet kunnen oplossen dan doen wij een beroep op de andere vrijwilligers die in onze Facebook groep zitten”.

Foto gemaakt door Amber-Helena Photography

 

Voor de Amber-Helena en Cynthia, zijnde de crew van Heerlen against Corona, zijn er op dit moment zeker nog meer ontwikkelingen. Ze laten hiertoe het volgende weten: “we zijn op dit moment in overleg met de GGD Limburg, het Rode Kruis en de voedselbank. In Urmond is er op dit moment een hotel die ingezet wordt om mensen met verdenking van het virus te kunnen verzorgen en isoleren. Zij hebben ons gevraagd of het mogelijk is dat we chauffeurs kunnen bieden zodat deze groep mensen vervoerd kunnen worden.  De voedselbank gaan wij ook helpen met het aan huis leveren van de pakketten. Op dit moment gebeurd dit wel al bij gehandicapte mensen die zelf niet in staat zijn om de deur uit te gaan. We zitten niet stil en zijn continue bezig om zoveel mogelijk de juiste hulp te geven met verschillende hulporganisaties”.

Tenslotte willen zij graag de mensen in Heerlen een belangrijke dringende boodschap meegeven: ”lieve mensen uit Heerlen, het is belangrijk dat wij ons aan de richtlijnen houden. Alleen op deze wijze kunnen wij elkaar helpen en elkaar beschermen. We moeten elkaar nu, daar waar nodig is, zoveel als mogelijk steunen”. .

Geinterresseerd geraakt? Raadpleeg dan hun website:  www.heerlenagainstcorona.nl

Foto’s gemaakt door Amber-Helena Photography« (Vorig nieuwsbericht)
(Volgend nieuwsbericht) »