Hoofdmenu

Brunssum versterkt toezicht op naleving coronamaatregelen

 

 

De gemeente Brunssum is vanaf donderdag 26 maart zichtbaarder aanwezig in de straten van Brunssum. Vijf teams van steeds twee medewerkers gaan kijken of de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus goed worden nageleefd. Op basis daarvan kan de gemeente beter handhaven op die plekken waar de veiligheid en gezondheid van inwoners in het gedrang zouden kunnen komen.

 

De tien extra ‘toezichthouders’ zijn medewerkers van de gemeente Brunssum die speciaal zijn vrijgemaakt voor dit project. Ze hebben geen handhavende bevoegdheden, maar fungeren als de ‘ogen’ van de gemeente om een goed beeld te krijgen van de situatie in straten, winkelcentra en parken, en op pleinen en speelplekken.

Ze signaleren de drukte op specifieke locaties, kijken of de richtlijnen voor het houden van 1,5 meter afstand worden nageleefd, en brengen het gedrag van mensen bij bijvoorbeeld milieuparken en winkels in beeld. Waar knelpunten worden gesignaleerd, kan de gemeente handhavend gaan optreden.

Signaal. De gemeente benadrukt dat op dit moment de inwoners van Brunssum de landelijke maatregelen goed lijken na te leven. Er is veel begrip en draagvlak voor de opgelegde beperkingen en er zijn geen noemenswaardige incidenten waarbij moedwillig de nieuwe regels worden overtreden.

Wel vindt de gemeente het belangrijk om het signaal af te geven dat de beperkingen in de openbare ruimte niet vrijblijvend zijn en dat mensen zullen worden aangesproken bij niet-naleving, dit voor hun eigen veiligheid en die van anderen.

Adviezen. Met de nieuwe teams wil Brunssum ook laten zien dat de gemeente er nog steeds is voor de inwoners, ondanks de versobering van de gemeentelijke dienstverlening.

Zo zijn de teams tevens aanspreekpunten voor burgers. De teamleden kunnen vragen over de maatregelen beantwoorden en geven desgevraagd gerichte adviezen. Op basis hiervan krijgt de gemeente ook een beter beeld van de informatiebehoefte bij de inwoners en kan vervolgens de voorlichting over de maatregelen tegen het coronavirus bijsturen en aanpassen aan specifieke lokale situaties.

De teams zullen de komende weken dagelijks de straat opgaan. Ze zijn herkenbaar aan speciale hesjes.

Foto Gemeente Brunssum