Hoofdmenu

Eikenprocessierupsen in aantocht

De eikenprocessierupsen zorgen vanaf eind april/begin mei voor veel overlast. De brandharen van de rups zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De haren worden door de wind verspreid en komen bijvoorbeeld op uw huid of in uw kleding terecht. U hoeft dus geen direct contact met de rups te hebben gehad om klachten te krijgen.

BESTRIJDING DOOR GEMEENTE
De gemeente bestrijdt processierupsen op openbare plaatsen (gemeentelijk eigendom) waar veel mensen komen en waar de kans op overlast en gezondheidsklachten het grootst is, zoals speelplekken en drukke voet- en fietspaden. De eikenbomen worden eerst besproeit om rupsen te voorkomen. De rupsennesten die toch ontstaan, worden zo snel mogelijk weggehaald.

Op plekken met een hoog risico worden rood-witte linten opgehangen met de tekst “Pas op eikenprocessierups” of waarschuwingsborden geplaatst. Het is echter ondoenlijk om alle bomen te markeren. Let dus altijd op in de buurt van eikenbomen.

Bij wijze van proef zijn dit jaar een 40-tal nestkastjes opgehangen. Kool- en pimpelmezen zijn natuurlijke vijanden van de processierupsen. Een kweekkoppeltje kan tijdens de broedperiode bijna tienduizend rupsen aan hun jongen voeren. De ouders zelf eten in die periode ook zoveel rupsen.

MELD PROCESSIERUPSEN OP OPENBARE PLAATSEN
Ziet u eikenprocessierupsen op openbare plaatsen waar veel mensen komen? Meld dit dan via Fixi-app of beekdaelen.nl.

BESTRIJDING OP PARTICULIER TERREIN OF TERREIN VAN DERDEN
Het voorkomen en verwijderen van eikenprocessierupsen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom. Ziet u processierupsen in eikenbomen bij ‘derden’, dan adviseren wij u dit te melden bij de eigenaar. Heeft u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen? Bestrijd de rupsen dan niet zelf, maar huur een deskundig bedrijf in.

Meer informatie leest u op https://www.beekdaelen.nl/

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »