Hoofdmenu

Rob Crasborn is de nieuwe voorzitter van De Eekheuëre!

In april/mei zijn normaal gesproken weinig mensen bezig met carnaval. En in deze coronatijd zijn andere zaken sowieso véél belangrijker. Maar carnavalisten hebben een positieve kijk op het leven en organisatorisch moet je simpelweg toch de touwtjes in handen houden. Dat betekende bij De Eekheuëre o.a. dat het verenigingsjaar op 1 april eindigde en dat de leden dan normaliter mogen beslissen over verkiesbare bestuursleden, etc. Die Algemene Ledenvergadering is natuurlijk niet doorgegaan, maar de leden hebben zich via een digitale stemronde wél kunnen uitspreken over de nieuwe samenstelling van het bestuur.

Per 1 april nam voorzitter Chris Duijckers afscheid van bestuur en Raad van Elf. Hij blijft wel lid van de Aod-Prinse en dus nauw betrokken bij de club. Chris werd op 1 april 2008 lid van De Eekheuëre en volgde op 1 april 2010 Hans Souren op als secretaris. Hans werd voorzitter tot 1 april 2014. Toen Hans stopte kozen de leden Chris Duijckers tot voorzitter en de hamer heeft hij zes jaar lang met verve gehanteerd. Nu vond Chris het welletjes en ruim van tevoren kondigde hij aan dat op 1 april 2020 zijn opvolger klaar moest staan. Chris is een hartelijk persoon, die met iedereen een praatje maakte en De Eekheuëre uitstekend heeft vertegenwoordigd. Verder stak hij regelmatig de handen uit de mouwen om waar nodig mee te helpen. De Eekheuëre besteden beslist nog aandacht aan zijn afscheid, maar moeten even wachten totdat ze weer samen het glas mogen heffen.

De opvolger van Chris was gelukkig in huis in de persoon van Rob Crasborn. Als zoon van vader en erevoorzitter Arno Crasborn is Eekheuërecarnaval hem met de paplepel ingegeven. Rob was Jònkheedsprins in 1992, Raad van Elflid vanaf 1 april 1999 en ‘grote’ prins in 2007. Hij draagt al jaren zijn steentje bij als bestuurslid en als lid van de jeugdcommissie en de prinsencommissie. Of Rob net als zijn vader 20 jaar lang de voorzittershamer gaat hanteren staat in de sterren. Dat De Eekheuëre een doortastende, door de wol geverfde carnavalist de hamer in handen hebben gegeven is wel een feit. Bovendien gaat de verjonging die een paar jaar geleden is ingezet daarmee ‘gewoon’ door!

Die gewenste verjonging kreeg vanaf april nóg verder vorm. Britt Ortmans werd gekozen tot bestuurslid. Het bestuur had Britt benaderd om de nieuwe secretaris te worden. Gelukkig zei ze ja en daarmee is het eerste vrouwelijke bestuurslid in de Eekheuëre-geschiedenis een feit. Britt is de vrouw van jubileumprins Bas Ortmans (2019) en dus geen onbekende in de Eekheuërefamilie. Ze neemt het secretariaat over van Koen Souren, die nu de nieuwe penningmeester is. John Reinders is gelukkig weer herkozen tot president, zodat De Eekheuëre de (nabije) toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Bestuurlijk is er dus geen vuiltje aan de lucht, maar de toekomst ligt nu in handen van de deskundigen, die beslissen over wat wel en niet mag in coronatijd. Of en hoeveel impact COVID-19 zal gaan hebben op carnaval 2021 moeten we afwachten. Stil zitten en duimen draaien is er echter niet bij. Het bestuur heeft in de nieuwe samenstelling al diverse video-conferences achter de rug. Om het afgelopen seizoen af te ronden, taken over te dragen en om klaar te zijn voor alle mogelijke scenario’s m.b.t. carnaval 2021. Afwachten en vooral positief blijven…

Foto De Eekheuëre

Inmiddels is de voorzittershamer ook fysiek in handen van de nieuwe voorzitter. Op gepaste afstand overhandigde Chris de hamer aan Rob.

Foto´s De Eekheuëre