Hoofdmenu

Help mee om Brunssum schoon te houden

 

Help mee om Brunssum schoon te houden! Dat doet u door afval mee te nemen als afvalbakken of containers vol zijn. Of door mee te helpen ons zwerfvuil op te ruimen.

Door een beperktere inzet van medewerkers van de gemeente is er minder onderhoud aan de openbare ruimte (groen en wegen). Daardoor kan het zijn dat het langer duurt voor afvalbakken worden leeggemaakt, of wegen of straten worden schoongeveegd.

Ook haalt Rd4 tijdelijk sommige soorten afval niet meer op. Daardoor is het extra druk bij de milieuparken en afvalcontainers. Kunt u uw afval bij deze plekken niet kwijt? Neem het dan mee naar huis en bewaar het tijdelijk.

Zwerfafval. In sommige wijken ruimen bewoners spontaan zwerfafval op. In de wijken Brunssum-Zuid en Brunssum-West gaat een groepje bewoners regelmatig de wijk rond. Het ingezamelde afval wordt door de gemeente opgehaald.

De gemeente Brunssum roept bewoners in andere wijken op om ook een handje te helpen bij het opruimen van zwerfafval.
Wie interesse heeft om te helpen om zijn of haar de wijk schoon te houden, kan zich aanmelden bij het wijkteam in de eigen wijk.

Contact met de wijkteams

Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht bij uw wijkteam.
Onderstaand volgen de mailadressen van alle wijkteams:

Voor Zuidinfo@wijkteam-brunssum-zuid.nl
Voor Westinfo@wijkteam-brunssum-west.nl
Voor Centruminfo@wijkteam-brunssum-centrum.nl 
Voor Oostinfo@wijkteam-brunssum-oost.nl
Voor Noordcontact@wijkteam-brunssum-noord.nl

Zo helpen we samen om Brunssum schoon te houden.

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno