Hoofdmenu

Afvalaanbieding en bijplaatsingen ondergrondse containers

 

Het komt regelmatig voor dat mensen hun afval in de container van iemand anders werpen. Het is vooral vervelend als het afval betreft dat niet in de betreffende container thuishoort. Het kan zijn dat Rd4 deze container dan laat staan en niet ledigt. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn afval via een container, emmer of zak aan te bieden. Neem anders contact op met het Rd4‐servicenummer 045 543 71 00.

Soms wordt glas en andere afvalstoffen achtergelaten bij de ondergrondse glas‐, textiel- en restafvalcontainers. Vaak is het glas dat niet in de inwerpopening van de glasbak past. Dit is over het algemeen geen verpakkingsafval en hoort niet in de glascontainer thuis. Een glazen viskom en een ovenschaal van glas is geen verpakkingsglas en hoort thuis in het restafval. Dit soort glas verstoort namelijk het recyclingproces van glas. Ander afval zoals kamerplanten, serviesgoed en afval dat niet in de inwerpopening past mag niet naast de ondergrondse containers worden achter gelaten. Indien de voorwerpen nog in goede staat verkeren, kunnen ze worden ingeleverd bij de Rd4‐kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Zijn de spullen kapot of versleten, dan dienen ze als restafval afge‐  voerd dan wel op het milieupark ingeleverd te worden. Op de afvalscheidingswijzer van Rd4 www.rd4.nl/inwoners/algemeen/ afvalscheidingswijzer kunt u nagaan hoe u de diverse afvalstoffen kunt afvoeren. Met afval scheiden draagt u bij aan een beter milieu. U helpt grondstoffen en energie te besparen. Met de afvalscheidingswijzer weet u direct wat het juiste inzamelmiddel is voor uw afval. Als iedereen zijn afval via de juiste kanalen afvoert, draagt dit bij aan een schonere leefomgeving.