Hoofdmenu

Goed nieuws voor Musica Sacra!

Musica Sacra hoogst geklasseerde festival van Limburg! Afgelopen woensdag ontving Provincie Limburg het concept adviesrapport van de Cultuurtank Limburg over de subsidieaanvragen voor de Cultuurplanperiode 2021-2024.

Van de 36 inzendingen behaalde Musica Sacra Maastricht (17 t/m 20 september) als festival de hoogste totaalscore: 16 punten! Indien het advies van de Cultuurtank ongewijzigd wordt overgenomen door Provinciale Staten, mag het festival vanaf 2021 een jaarlijkse bijdrage van €87.000 tegemoet zien van Provincie Limburg.

Lees meer via https://www.musicasacramaastricht.nl/nieuws/musica-sacra-hoogst-geklasseerde-festival-van-limburg

Foto Musica Sacra