Hoofdmenu

Het is veilig en fijn in onze zorgcentra!

Bij Zuyderland zijn alle zorgcentra alweer ruim twee maanden vrij van corona. Bewoners kunnen weer dagelijks bezoek ontvangen en activiteiten zijn opgestart. Het leven is weer zo goed als vanouds. In de volgende video lichten Ageeth Bijl, directeur Zuyderland Care en Pascalle Stevens, unitmanager van afdeling de Gats in de Lemborgh dit verder toe.

De bewoners van de zorgcentra kunnen weer dagelijks bezoek ontvangen, zo vaak en wanneer zij dat willen. Ook zijn kinderen weer welkom. Bewoners kunnen daarnaast weer met hun bezoeker mee naar buiten of mee naar huis voor een familiebezoek. Uiteraard gelden de landelijke richtlijnen ook binnen onze zorgcentra. Zo mogen bezoekers en bewoners geen klachten hebben die op corona kunnen wijzen en dienen zij 1,5 meter afstand te houden. Ook worden bezoekers bij binnenkomst geregistreerd, zodat hun gegevens bekend zijn bij een eventueel contactonderzoek en dienen zij de hygiënevoorschriften te volgen.

Er wordt alles aan gedaan om besmetting en verspreiding van corona te voorkomen:

  • Indien een bewoner klachten heeft, die wijzen op een mogelijke besmetting, dan heeft hij/zij tijdelijk geen contact met andere bewoners.
  • Medewerkers dragen beschermingsmiddelen bij verzorgingsmomenten van bewoners met klachten. Daarnaast volgen zij uiteraard de voorgeschreven hygiënerichtlijnen.
  • Bij zorgmomenten van langer dan 15 minuten of wanneer er kans is op hoesten, draagt een medewerker een mondneusmasker.
  • Bewoners en medewerkers worden bij (lichte) klachten snel en laagdrempelig getest.
  • Activiteiten vinden plaats op kleine schaal op de afdelingen.

Wanneer er toch sprake is van een besmetting binnen een zorgcentrum, worden de maatregelen tot de betreffende bewoner of de afdeling beperkt. We willen voorkomen dat een hele locatie gesloten wordt. Ook wanneer er sprake is van een tweede golf, worden de maatregelen per afdeling en locatie bekeken. Het wordt veel meer maatwerk dan één beleid voor alle locaties. Inmiddels is er meer bekend over (de verspreiding van) het virus dan in maart, waardoor het mogelijk is om op andere manieren dan een bezoekverbod de veiligheid te waarborgen.

Foto en video opname Zuyderland