Hoofdmenu

Luchtverversing is belangrijk voor gezonde lucht in scholen.

Binnenkort starten de scholen weer. Voor een gezond en prettig binnenmilieu op school is ventilatie belangrijk. Verse lucht is nodig om goed te kunnen concentreren en fit te blijven in de klas. Maar daarnaast zorgt ventilatie ook voor een kleiner risico van verspreiding van ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld het coronavirus.

Ventilatie in schoolgebouwen.Ventileren is het voortdurend verversen van lucht: zowel door het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht. Wat betekent dat voor klaslokalen in schoolgebouwen? Lees meer over ventilatie en corona in schoolgebouwen op weeropschool.nl.
Op basis van de adviezen van het RIVM is door de VO-raad een Handreiking Ventilatie gemaakt voor het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Waar kunt u terecht met vragen?. Voor vragen over de kwaliteit van de ventilatie op een school is een loket ingericht door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie Scholen (LCVT). Hier kunt u uw vraag stellen.

Voor vragen kunt u ook terecht bij de Corona-informatielijn

088 – 880 50 05  bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur

De GGD en het binnenmilieu van scholen. GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd, zie voor adviezen:

Handleiding Binnenmilieuscan Basisscholen

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno