Hoofdmenu

HISTORISCHE MUURSCHILDERING VAN BREE HERSTELD

 

Uniek stukje oorlogshistorie Brunssum blijft bewaard

 

De restauratie van de historisch belangrijke muurschildering van het voormalige Transportbedrijf Van Bree in Brunssum is voltooid. De familie Van Bree speelde in Brunssum een sleutelrol bij het redden van Joodse kinderen en onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. De Jack Aldewereld Stichting i.o. heeft de succesvolle restauratie samen met de bewoners van het pand, wethouder Hugo Janssen, Jack en Ina Aldewereld en alle andere betrokkenen feestelijk afgerond. De restauratie werd mogelijk gemaakt door de steun van de Gemeente Brunssum en de sponsoring van Gevelverzorging Fijten.

 

De Tweede Wereldoorlog kent vele verschrikkingen. Verhalen die ons allemaal raken. Zeker als het gaat om de vervolging en de moord op miljoenen Joden, andere bevolkingsgroepen en verzetsstrijders. Maar er is ook hoop. Verhalen van moed, samenhorigheid en medemenselijkheid. Deze verhalen zijn terug te vinden in Brunssum. De Jack Aldewereld Stichting heeft als doel deze verhalen te ontsluiten, te bewaren en vooral te delen.

Wethouder Hugo Janssen: “Het is geweldig dat door het initiatief van de Jack Aldewereld Stichting i.o. en steun van Brunssumse gemeenschap deze voor onze stad belangrijke historische locatie bewaard blijft. Nog belangrijker is dat het verhaal dat daarbij hoort bij iedereen bekend wordt. Het verhaal van de familie Van Bree laat zien waar wij met elkaar als gemeenschap in zeer zware tijden toe in staat zijn. Juist er voor elkaar zijn en elkaar helpen. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Op die moed mogen we als Brunssumers trots zijn.”

Voorzitter Arie de Zeeuw van de Jack Aldewereld Stichting i.o.: “We zijn de bewoners van de woning, de gemeente en sponsoren heel dankbaar. Door hun steun en geweldige medewerking blijft deze historische locatie en haar verhaal behouden. Voor nu en de generaties na ons. Brunssum is in de Tweede Wereldoorlog een unieke gemeenschap geweest. Door haar moed en solidariteit hebben Joodse kinderen en andere vervolgden de oorlog overleefd. Een verhaal van hoop waar Brunssum nog meer voorbeelden van heeft. We gaan dan ook meer van dit soort locaties voor iedereen zichtbaar maken en hun verhalen delen. Het verhaal van Brunssum. Het verhaal van moed, solidariteit en medemenselijkheid. “

De familie Van Bree van het gelijknamige transportbedrijf speelde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol bij het redden van Joodse kinderen en onderduikers. In de oorlog vervoerde Van Bree in opdracht van de bezetter kolen uit de Staatsmijn Hendrik naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vrachtauto’s kwamen echter allesbehalve leeg terug naar Brunssum. Onderduikers, vaak Joodse kinderen, werden meegesmokkeld naar hun huis aan de Haafheidestraat waar ze onderdak vonden, of van waaruit ze naar een andere onderduikplek werden gebracht. Een oude muurreclame die op de gevel is geschilderd herinnert aan deze tijd. De muurschildering was echter dringend aan restauratie toe.

Jack Aldewereld Stichting i.o.
De Jack Aldewereld Stichting i.o. heeft als doel om locaties in Brunssum en verhalen met betrekking tot het redden van Joodse kinderen en andere vervolgden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Brunssumse bevolking te bewaren en te delen. Dit stukje geschiedenis is het waard om breder bekend te worden.
Het restaureren van de gevelschildering past in het streven van de stichting om historische locaties die belangrijk zijn geweest in het onderduikverleden op de kaart te zetten.

Over de Stichting i.o.
De Jack Aldewereld Stichting is een initiatief van enkele betrokken Brunssumers die geïnspireerd zijn geraakt door de inspanningen van het echtpaar Aldewereld uit Brunssum om het Joodse onderduikverleden onder de aandacht te brengen. Jack Aldewereld is als baby naar Brunssum gesmokkeld en heeft daar de oorlog als onderduikkind doorgebracht. Hij is altijd in Brunssum blijven wonen en is zich op volwassen leeftijd gaan verdiepen in de geschiedenis van zijn familie en de Holocaust. Samen met zijn vrouw Ina ijvert Jack al tientallen jaren voor het bekendmaken van de rol van Brunssum in het laten onderduiken van Joodse kinderen. Dankzij zijn niet aflatende inspanningen zijn er in Brunssum tal van plaquettes en gedenkstenen aangebracht. Memorabel was bijvoorbeeld de onthulling van het Joods monument in het Vijverpark in 1989 in het bijzijn van alle onderduikkinderen van weleer, waaronder Ed van Thijn, waarvan velen inmiddels al lang in het buitenland woonden. De Stichting draagt de naam van Jack Aldewereld als erkenning voor en eerbetoon aan alles wat Jack samen met zijn vrouw Ina op dit gebied heeft bereikt en nog steeds doet. Jack en Ina zijn beschermheer en beschermvrouw van de Stichting.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over de stichting of de muurschildering van Van Bree en de Jack Aldewereld Stichting i.o. kunt u contact opnemen met Arie de Zeeuw, 0654 670 975 of via arie.dezeeuw@gmail.com.

Foto Gemeente Brunssum

 

 (Volgend nieuwsbericht) »