Hoofdmenu

Reactie Zuyderland op ongeruste vragen patiënten over berichtgeving Limburgse media afdeling Cardiologie

 

Afgelopen week is er in de media gerapporteerd over een botsing tussen de huisartsenorganisatie in de Westelijke Mijnstreek en Zuyderland. Inmiddels zijn beide partijen weer met elkaar in gesprek. Op meerdere momenten is er echter in de media onjuiste informatie over de afdeling Cardiologie gepubliceerd. Zuyderland merkt dat patiënten daarover ongerust zijn en contact opnemen met het ziekenhuis. Hieronder een korte toelichting om deze ongerustheid weg te nemen en eventuele vragen te beantwoorden.

In de berichtgeving wordt gemeld dat patiënten van de afdeling Cardiologie deze zomer alleen in Heerlen werden opgenomen. Dit is feitelijk onjuist: er heeft geen verschuiving van beddencapaciteit voor cardiologische patiënten plaatsgevonden. Nog steeds worden op beide locaties patiënten met hartaandoeningen opgenomen. Vanwege de steeds verdere specialisering is het wel zo dat het op termijn niet meer houdbaar is om de klinische zorg met even goede kwaliteit op beide hoofdlocaties overeind te houden. Een besluit over centralisatie in de toekomst wordt door Zuyderland de komende periode in nauw overleg met de huisartsen in de Westelijke Mijnstreek besproken. Poliklinisch zullen de patiënten ook daarna nog steeds op alle huidige locaties terecht kunnen.

In de media is daarnaast gesproken over “incidenten in de afgelopen periode, waarbij de patiëntveiligheid in gevaar is gebracht.” Bij de Raad van Bestuur en bij de cardiologen zijn er geen incidenten bekend waar cardiologische patiënten bij betrokken zijn geweest.

In de media wordt verder gemeld dat ‘patiënten met een ernstig hartinfarct niet meer in het Geleense ziekenhuis terecht kunnen voor de vereiste spoedzorg en deskundige stabilisatie’. Ook dit is onjuist. De meeste patiënten met een acuut hartinfarct moeten worden geholpen door middel van een dotter- en stentbehandeling. Deze dotterbehandelingen hebben nooit in het ziekenhuis Sittard-Geleen plaats gevonden. De dottercentra worden landelijk aangewezen en in Zuid-Limburg zijn dat Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Zij werken nauw met elkaar samen en hebben om de beurt de dienst. Patiënten met een acuut hartinfarct worden direct door de ambulance vervoerd naar het dienstdoende dottercentrum. Patiënten die al in Sittard-Geleen in het ziekenhuis aanwezig zijn en een acuut hartinfarct krijgen, worden na stabilisatie met spoed naar het dottercentrum overgebracht.

Zuyderland, inclusief de afdeling Cardiologie, staat er voor dat onze patiënten die beste zorg blijven krijgen, ook in de toekomst. Daarom blijven wij ons inzetten om de klinische en poliklinische zorg zo optimaal en veilig mogelijk te organiseren.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno