Hoofdmenu

Lichtkunstwerk Oude Markt Waubach in gebruik genomen.

Vanavond, 23 oktober, wordt het lichtkunstwerk op de ‘Oude Markt’ in Waubach in gebruik genomen. Het kunstwerk siert de houten brug over de wadi en is daarmee een letterlijk lichtpunt in de donkere dagen. Het draagt de naam ‘een rivier van woorden’. Het licht gaat aan als er bij het bruggetje beweging wordt waargenomen. 

Kunstenares Diana Ramaekers werd vooral geïnspireerd door de mensen die een sterke band hadden met Waubach. Tijdens de vele interviews die zij hield met de bewoners van Waubach leerde Diana al snel dat de tradities en de geschiedenis van Waubach heel rijk zijn en dat deze uit vele mooie facetten bestaat. De taal is hier eentje van. Het kunstwerk is om die reden geheel in het Waubachs dialect geschreven.

Diana legt uit: ‘De leidraad van het kunstwerk is de rode lijn van de geschiedenis, de huidige tijd en de toekomst: wat vonden de mensen in Waubach waardevol uit de historie en de tradities van het dorpje, wat waarderen zij in het heden en wat wensen zij zich voor de toekomst? Deze drie tijdlijnen lopen door elkaar in het kunstwerk net zoals dat met het water in de rivier ook het geval is. Bekende en beruchte mensen, belangrijke gebouwen, locaties, instituten en tradities passeren de revue in de blauw getinte en dynamische stroom van ‘Een Rivier van Woorden’.

Het kunstwerk is opgebouwd uit woorden die een sterk beeldend karakter hebben en niet als een tekst uit een boek te lezen zijn. Het zijn losse woordfragmenten die wel herkenbaar zijn maar ook een onderdeel zijn van een groter letterconstruct die in formaat en intensiteit sterk variëren. Het geheel is opgebouwd uit 4 projecties die als totaalbeeld op de brug overlappen zodat de indruk van dynamiek en watergewoel ontstaat. Alle woorden zijn goed leesbaar en in het originele Waubachs dialect geschreven, doorspekt met hier en daar enkele oude Bargoense uitdrukkingen.

Het kunstwerk is een feest van herkenning voor de alerte en opmerkzame bewoner van ‘Woabich’, want tijd en aandacht zijn essentieel om dit lichtkunstwerk te bekijken en te waarderen. Iedereen herkent wel iets dat opmerkelijk, positief, bijzonder, gek of gewoon heel mooi is aan Waubach en waarom je er trots op bent om deel uit te maken van deze hechte en buitengewone gemeenschap in Landgraaf. Het was ook een feest voor mij om dit bijzondere kunstwerk te maken en zodoende bewoners én dorp op deze intieme wijze te leren kennen!’ 

Foto Gemeente Landgraaf