Hoofdmenu

Zonnepark Abdissenbosch

Bodemzorg Limburg bouwt op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, bekend als Het Kreupelbusch, een zonnepark. Op dit terrein is onder het beheer van het toenmalige Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg circa 6,5 miljoen kubieke meter afval gestort, afkomstig uit Oostelijk Zuid-Limburg, de regio Maastricht en het Mergelland.

De gemeente Landgraaf werkt mee aan dit project. Het project moet vanzelfsprekend voldoen aan alle wettelijke eisen.

Begin november 2020 is het werkgebied van het zonnepark Abdissenbosch in het Kreupelbusch afgesloten met hekken. De aannemer (Unisun) start midden november 2020 met de aanleg van het zonnepark. De bouw van het zonnepark duurt tot begin april 2021.

Het zonnepark vormt samen met het windpark ‘Energiepark Abdissenbosch’. Een energiepark dat het voormalige stort omvormt tot een groen energielandschap. Voor het energiepark is een projectwebsite ontwikkeld door de initiatiefnemer. Zie de website van Energiepark Abdissenbosch.

De Meedenkgroep. Voor het Energiepark Abdissenbosch, waar het zonnepark een onderdeel van is, is een ‘meedenkgroep’ gevormd. De groep, bestaand uit omwonenden en geïnteresseerden, is in 2018 ontstaan na de eerste informatiebijeenkomst. De meedenkgroep geeft advies en aanbevelingen die via de voorzitter richting de projectgroep Energiepark Abdissenbosch kenbaar worden gemaakt. Verschillende onderwerpen worden voorgelegd. Dit in samenspraak met de organisaties (Enovos Green Power, gemeente Landgraaf, Bodemzorg) die verantwoordelijk zijn voor de diverse projecten en onderdelen binnen Energiepark Abdissenbosch. Vervolgens verzorgt de projectgroep de verdere gang van zaken.

Doel van de meedenkgroep:

  • Meningen, ideeën en wensen ophalen bij de verschillende belanghebbenden. Wat is de mening over de ruimtelijke ontwikkelingen, energiemaatregelen en participatie in het gebied?
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij de verschillende belanghebbenden (inwoners en ondernemers).

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno