Hoofdmenu

Opruimwerkzaamheden bij verwilderde natuur Zuidplas

  Overdracht Zuidplas medio 2021 van Sibelco naar Natuurmonumenten

In herinnering: zoals bekend ging op woensdag 21 oktober 2020 bedrijf Sibelco de geschiedenisboeken in dat zij, dank zij de op genoemde dag gedane uitspraak door de Raad van State, de bevestiging hebben gekregen dat het bedrijf tot 2032 de bedrijfsvoering mag continueren. Alom vreugde bij directie en uiteraard bij alle werknemers van het bedrijf die nu hun werkgelegenheid tot 2032 gewaarborgd zien. Juist in deze moeilijke Corona omstandigheden zeker, ook economisch gezien, voor hen en hun gezinnen een belangrijke opsteker.

Direct na de voor hen gunstig verlopen Raad van State uitspraak liet Sibelco weten dat de realisatie van het eindplan hiermee weer in zicht komt. Het 100 hectare grote terrein (waarvan 60 ha goudgroene natuur) zal uiteindelijk als natuur- en recreatiegebied in eigendom en beheer komen van Natuurmonumenten. Het was de bedoeling dat Sibelco op  1 juli 2020 jl. het gebied bij de Zuidplas zou overdragen aan Natuurmonumenten. Door procedures van de bezwaarmakers en ook de omstandigheden van Covid19 liep de voorgenomen overdracht de nodige vertraging op. Deze vertraging droeg er ook toe bij dat tot op heden bij de Zuidplas verwilderde natuur uitbundig zijn gang kon gaan.

In verband met de afronding van het zogeheten Eindplan zijn er deze maand opruimwerkzaamheden voorzien rondom de Zuidplas bij de Sibelcogroeve gelegen  nabij de wijken in Heksenberg/Palemig gemeente Heerlen, om uiteraard de verwildering van de natuur ongedaan te maken. In samenspraak en overleg met Natuurmonumenten worden met groot materieel bossages verwijderd om de gewenste natuurdoeltypes, waaronder de eerder genoemde 60 ha goudgroene natuur, voor te bereiden. Vanwege deze werkzaamheden zal het gebied er helaas tijdelijk onaantrekkelijk uitzien. Dit is echter noodzakelijk om de gewenste natuur te kunnen ontwikkelen.

Alle betrokken partijen streven ernaar dat het gebied bij de Zuidplas in de loop van dit nieuwe jaar 2021 overgedragen kan worden aan Natuurmonumenten. De exacte datum van overdracht wordt in onderling overleg tussen Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten vastgesteld en aansluitend gecommuniceerd. Wordt dus vervolgd.

Foto’s: Callie Steijaert« (Vorig nieuwsbericht)