Hoofdmenu

De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. 

 

Alle gemeenten bekijken samen met energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk hun inwoners hoe dat het beste kan. Wethouder Wiel Schleijpen, die ‘milieu & duurzaamheid’ in zijn portefeuille heeft, roept inwoners op om daarover mee te denken: “Miljoenen Nederlanders gebruiken aardgas in de woning. Maar aardgas is een fossiele brandstof die op kan raken. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. En daarbij hebben we uw hulp nodig!”

Geen aardgas. En dan? Gebruikt u aardgas in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wethouder Schleijpen: “Wij zijn heel benieuwd hoe u denkt over andere manieren om te koken, te douchen en te verwarmen. Wat zou het voor u betekenen als de gaskraan dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te passen voor alternatieven? En wat heeft u daarvoor nodig? De antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol. Daarom houden we een enquête onder alle inwoners: de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030).”

Laat van u horen .MoVe2030 is eenvoudig in te vullen. Het kost circa 5 tot 8 minuten van uw tijd. We slaan uw persoonsgegevens niet op; u doet volledig anoniem mee. Wij gebruiken uw antwoorden alleen bij het maken van onze ‘transitievisie warmte’ – het plan waarin we beschrijven welke buurten we in onze gemeente voor 2030 aardgasvrij kunnen maken.

Meedoen? Ga naar de website. Wilt u meedoen aan MoVe2030? Fijn! U vindt MoVe2030 op www.move2030.nl , daar kunt u gemakkelijk meedoen aan de enquête.
Heeft u nog vragen over MoVe2030 of de transitievisie warmte van de gemeente? Mail dan naar info@simpelveld.nl of bel 045 544 83 83.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »