Hoofdmenu

Enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals

 

 

Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio is veel enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals. Met inzicht in succesfactoren en verbeterpunten kijkt minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uit naar de toekomst waarin Rijk en regio op deze voet doorgaan met de implementatie van de Regio Deals. 

Dat schrijft minister Schouten, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Regio Deals.  Goed nieuws voor de Regio Deal Parkstad Limburg die, met de bijdrage vanuit het Rijk van 40 miljoen euro, intussen een investering van meer dan een half miljard euro oplevert aan investeringen in de verbetering in de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad. En daarmee aan het welzijn van de inwoners van de regio.

 

 (Volgend nieuwsbericht) »