Hoofdmenu

Voortzetting service Grensoverschrijdende Arbeidsmarktbemiddeling.

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn gehuisvest in het Eurode Business Center (EBC) in Kerkrade/Herzogenrath heeft de afgelopen jaren met meer dan 600 bemiddelingen bewezen een onmisbare partner te zijn in grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven.

De samenwerkende partners binnen SGA hebben daarom op 27 januari, onder voorzitterschap van wethouder Dion Schneider een voortgangsdocument ondertekend. Wethouder Dion Schneider (Euregionale Arbeidsmarkt): “Voortzetting na het einde van de opgezette pilot, uitbreiding van het Team Grensarbeid en nu een voortgang voor 2021-2022 was niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk.”

Voortgangsdocument. De partners in deze samenwerking: UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg, Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit, Aachen-Düren / EURES, Werkgevers Service Punt Parkstad, Podium 24 (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland), Werkgevers Service Punt Westelijke Mijnstreek, Jobcenter Städteregion Aachen en Gemeente Kerkrade als hostingorganisatie, ondertekenden het Voortgangsdocument SGA 2021-2022. Daarbij gesteund door de verbonden partij MKB Parkstad Limburg.

600 bemiddelingen. Eén van de basisvoorwaarden voor een transparante en grensoverschrijdende arbeidsmarkt is de aanwezigheid van een duurzame informatie- en adviesstructuur. Dit heeft ertoe geleid dat de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA Kerkrade) in 2016 werd opgericht. Het team van SGA EMR, Kerkrade-Herzogenrath heeft vanaf juli 2016 tot en met december 2020, meer dan 600 bemiddelingen weten te realiseren. Dit in intensieve samenwerking met het GrensInfopunt. Al meer dan 600 keer hebben mensen een baan gevonden aan de andere kant van de grens door tussenkomst van dit enthousiaste team. Het aantal mensen die vanuit Nederland in Duitsland aan de slag gingen en andersom is daarbij nagenoeg gelijk. Een succesverhaal, deels in coronatijd. Werknemers die weer een toekomstperspectief kregen, door te kijken naar hun competenties. Ze kansen te bieden en tegelijkertijd alle vragen te beantwoorden die er spelen rond werken over de grens. Voor zowel de werknemer als de werkgever.

Meer informatie over werken over de grens is te vinden op deze website

Foto Gemeente Kerkrade« (Vorig nieuwsbericht)