Hoofdmenu

Geen medewerking verzoek Zonneweide Akerweg

 

 Dinsdag 16 februari heeft initiatiefnemer Kronos Solar tijdens een startbijeenkomst het plan toegelicht voor het realiseren van een zonneweide aan de Akerweg in Landgraaf. De belangstelling voor deze presentatie was groot. Maar uit de vele reacties is gebleken dat er voor deze locatie onvoldoende maatschappelijk draagvlak is bij de inwoners van Landgraaf en dan met name in de directe omgeving. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Kronos Solar.

 

Eind 2020 heeft Kronos Solar het verzoek om aan de Akerweg een zonneweide aan te leggen, ingediend. De bedoeling was om een zonneweide van circa 10 hectare te realiseren; dat wil zeggen van circa 27.000 zonnepanelen. Het college was bereid, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van dit initiatief. Een van die voorwaarden is dat er draagvlak moet zijn bij de inwoners van Landgraaf. Dat is niet het geval.

De noodzaak om duurzame alternatieven te vinden voor grootschalige opwek van zonne-energie blijft echter onverminderd groot, ook in delen van het buitengebied. Dat wordt door de gemeenteraad en het college onderschreven. Die opdracht staat ook in de nog vast te stellen Regionale Energie Strategie (RES). Landgraaf wil immers, samen met de andere Parkstadgemeenten, in 2040 deel uit maken van een energieneutrale regio.

Om mee te denken over het plan van Kronos Solar hebben belanghebbenden en belangstellenden zich gemeld voor een meedenkgroep. Indien gewenst, willen wij met hen én de deelnemers van de Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf in gesprek gaan om helder te krijgen waar en op welke wijze zonneweides in ons buitengebied wel maatschappelijk aanvaardbaar kunnen worden aangelegd.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno