De gemeente Heerlen opent na de zomer een speciaal Ondernemershuis in de Geleenstraat

De gemeente Heerlen opent na de zomer een speciaal Ondernemershuis in de Geleenstraat. Van daaruit wordt stevig geïnvesteerd in de contacten met ondernemers. De dienstverlening aan ondernemers wordt laagdrempelig en integraal aangepakt.

 

Het bedrijfsleven krijgt bovendien een actieve rol bij het vormgeven van het economisch beleid. Zo wil de gemeente meer nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid aantrekken en bestaande bedrijven verder verankeren.

Dit heeft het college van Burgemeester en Wethouders vandaag besloten. Volgens economiewethouder Martin de Beer wil de gemeente investeren in een goede relatie met haar partners. “Concreet betekent dit dat we het contact met de ondernemers verbeteren, meer gaan inzetten op acquisitie en de beleidsterreinen economie en arbeidsmarkt sterker met elkaar gaan verbinden.”

 

 

Acquireren, aanjagen en activeren

 

De economische aanpak is gebaseerd op de 3 A’s: Acquireren van nieuwe bedrijvigheid,  Aanjagen van samenwerking en innovatie en Activeren van mensen om het beste uit zichzelf te halen op de arbeidsmarkt. Al deze functies komen terug in het Ondernemershuis, waar  acquisiteurs en accountmanagers aan de slag gaan met het uitbouwen van relaties met ondernemers.

 

Clusters

 

Drie economische thema’s krijgen bijzondere aandacht: ‘Smart Services & Creatieve Industrie’ (kantoren), ‘Industrie & Logistiek’ (bedrijventerreinen) en ‘Retail & Leisure’ (winkels). Elk themacluster krijgt een eigen team van gemeentelijke experts die samen met ondernemers de clusters gaan versterken. Ondernemers zullen merken dat er meer werkbezoeken worden afgelegd, dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben en dat ze actiever kunnen meedenken en meepraten over de economische koers van Heerlen.

 

Raad voor Economische Adviseurs

 

Actief relatiemanagement moet bijdragen aan een beter vestigingsklimaat. Het Ondernemershuis gaat die samenwerking tussen gemeente en ondernemers organiseren. Daarvoor wordt een zogenaamde Raad van Economische Adviseurs ingericht, die de gemeente gaat adviseren over kansen en ontwikkelingen vanuit de markt. In die raad zitten ondernemers uit de drie clusters. Zij treden ook op als een soort ‘economisch ambassadeur’ en denken actief mee hoe het vestigingsklimaat beter kan.

 

Ontmoetingsplek

 

Het Ondernemershuis krijgt een fysieke locatie in de Geleenstraat 48, het voormalige Smart Services House. Naast een ontmoetingsruimte, komen er flexibele werkplekken voor ambtenaren en externe partners. Afspraken en kleine bijeenkomsten met ondernemers kunnen snel worden georganiseerd, ook door ondernemersverenigingen zelf.

 

Parkstad

 

Het Ondernemershuis start in Heerlen. In de toekomst kunnen andere Parkstad gemeenten aansluiten. De vestiging van nieuwe ondernemers op de bedrijventerreinen heeft immers invloed op de werkgelegenheid en economische dynamiek van de hele regio.

Foto: © Foto Lucho Carreno

Geef een reactie