Meer hulp voor jongeren in conflictgebieden door hogere opbrengt 3FM Serious Request

Foto: parkstadactueel/Lucho Carreno

Het Rode Kruis kan nog meer jongeren in oorlogs- en conflictgebieden steunen door een hogere opbrengst van 3FM Serious Request 2015. Nederland heeft tot nu toe €8.466.249 gedoneerd voor deze actie. Dat is bijna een miljoen euro meer dan was verwacht toen de 3FM dj´s op 24 december 2015 uit het Glazen Huis in Heerlen kwamen.

Glazen Huis

Aan het einde van 3FM Serious Request, waarbij 3 dj’s  zich zonder eten laten opsluiten in het Glazen Huis en een week radio en televisie maken om aandacht te vragen voor een stille ramp, wordt er altijd een prognose gemaakt van de eindopbrengst. Dat is nodig omdat een deel van de toezeggingen die bijvoorbeeld tijdens de uitzending worden gedaan en de cheques die in de chequebox terecht komen nog niet verwerkt zijn op 24 december. Ook lopen sommige acties, zoals de verkoop van merchandise of de 3FM veiling, nog door tijdens het volgende jaar. Zelfs nu nog lopen er acties voor 3FM Serious Request 2015.

Geef een reactie