Invoering blauwe zone Aarveld en Bekkerveld naar 1 september

Foto Parkstadactueel / Lucho Carreno

6 juni 2016 Begin 2016 hebben we aangekondigd dat in de buurten Aarveld en Bekkerveld op 1 juli de blauwe zone ingevoerd wordt. De invoering wordt verschoven naar 1 september.

Dat moeten we doen om ervoor te zorgen dat alle aanvragers van een ontheffing deze ook hebben ontvangen voorafgaand aan de invoering van de blauwe zone.

Ter voorbereiding van de invoer van de blauwe zone wordt blauwe markering en bebording aangebracht op straat. De blauwe markering wordt ongeveer 1 maand voor de invoering aangebracht. Wanneer dat exact gebeurt kunnen we niet zeggen, omdat de planning van de weersomstandigheden afhankelijk is. Het moet namelijk droog zijn om de markering te kunnen aanbrengen.

Tegelijk met het aanbrengen van de blauwe markering worden ook de borden geplaatst. Die worden afgedekt tot 1 september 2016.

Na het invoeren van de blauwe zone per 1 september 2016 zal handhaving in eerste instantie waarschuwend optreden om parkeerders te laten wennen aan de nieuwe situatie.

Na ongeveer 2 weken wordt er gehandhaafd.

Overzichtskaart-blauwe-zone-Aarveld-en-Bekkerveld

Geef een reactie