Hoofdmenu

Afkoppelen regenwater Bosschenhuizen / Hulsveld

In Bosschenhuizen en Hulsveld wordt het regenwater afgekoppeld van het riool. De werkzaamheden worden in één keer meegenomen met het onderhoud aan de wegen en trottoirs in Hulsveld.

In Bosschenhuizen is de onderhoudstoestand van de weg nog redelijk, dus daar wordt alleen afgekoppeld.

Waarom afkoppelen?

Het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool is beter voor het milieu. Tot nu toe stroomt het relatief schone regenwater via de regenpijp naar de riolering. Maar schoon water hoort niet in het riool. Daarom gaan we het regenwater afkoppelen. Dat heeft voordelen:

we ontlasten het riool. Daardoor stort bij heftige regenval geen vuil rioolwater meer over naar het oppervlaktewater;

de zuiveringsinstallatie wordt minder en gelijkmatiger belast.

Wat gebeurt er met het regenwater?

Normaliter willen we het regenwater zoveel mogelijk in het gebied vasthouden door het te infiltreren in de bodem. Daardoor wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. In dit gebied is dat moeilijk omdat er een ondoorlatende laag van mergel en klei in de bodem zit. Daar waar infiltratie niet mogelijk is, laten we het water gecontroleerd afstromen naar lager gelegen gebied. Via de bestaande regenwaterbuffer aan de Stampstraat wordt het water richting de Eyserbeek geleid. De aannemer gaat bekijken of dat voldoende is. Mogelijk komt er nog een nieuwe buffer bij.

In het Hulsveld wordt bij het vernieuwen van de wegen en trottoirs rekening gehouden met het afstromen van regenwater. Bij de inrichting van de weg moet het water snel afgevoerd kunnen worden en geen overlast voor de bewoners opleveren.

Op dit moment is Enexis in een aantal straten gasleidingen aan het vervangen. Dit staat los van de werkzaamheden die de gemeente uit gaat voeren.

Vanaf juli gaat de aannemer ter plekke bekijken welke maatregelen nodig zijn om het regenwater zo optimaal mogelijk af te voeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in september en duren tot eind maart 2017. Het werk is verdeeld in fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als bekend is wat er bij u in de buurt gaat gebeuren, wordt u tegen die tijd daarover geïnformeerd.