Basischool Benjamin uit Brunssum is een bijzondere school! Hoeft niet dicht

Staatssecretaris Dekker komt zo’n honderd kleine scholen tegemoet die door zijn nieuwe wet met sluiting werden bedreigd. Tien van die scholen zijn in Limburg gevestigd.

Het gaat veelal om christelijke scholen. In de wet staat nu nog dat de laatste school van ‘een richting’ moet worden beschermd en dus Basisschool Benjamin in Brunssum niet dicht hoeft, ongeacht het aantal leerlingen.

Wij zijn trots op onze school en dat heeft zijn redenen.
We zijn trots op onze mooie naam: Benjamin. Dat betekent gelukskind.
We zijn een school waar de Bijbel, het Woord van God, het uitgangspunt is voor het onderwijs. We zijn er trots op en dankbaar voor dat we dat mogen doen.
Wij hebben dan ook de missie: Onze school is er voor ieder kind, een uniek, door God geschapen mens.
Onze school is een kleine school. Een klein team geeft onderwijs aan ongeveer 150 kinderen, verdeeld over kleine groepjes.
Zelfs het schoolbestuur is klein: het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs op één school. Het lukt ons, bestuur, directie en onderwijsteam, om de ontwikkelingen in onderwijsland te gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
We zijn een eigenwijze school. Ook daar zijn we trots op. Als enige Gereformeerde Basisschool in Limburg kunnen en willen we geen fusie met andere scholen of schoolbesturen aangaan, omdat we dan te veel van onze identiteit en de daarop gebaseerde onderwijskundige uitgangspunten zullen moeten prijsgeven. We blijven dus alleen en staan op eigen wijze voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen.
We zijn er trots op dat er steeds weer ouders zijn die voor het onderwijs op onze school kiezen. Wij willen erg ons best doen om dat vertrouwen niet te beschamen. Op deze website kunt u lezen op welke manier onze school dat onderwijs gestalte geeft en organiseert.

Mevr. Gerte Offeringa directeur GBS Benjamin.

www.gbbenjamin.nl

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie