Afgelopen jaar werd in Park West in Kerkrade-West een geheel nieuwe speeltuin geopend met het thema ‘mijnen’. De realisatie van deze speeltuin was in het kader van het project West wint aan ruimte. De beheerders van de speeltuin waren al een tijdje op zoek naar een authentieke mijnwagen om de geschiedenis van de mijnen te laten herleven. Inmiddels is er een mijnwagen gevonden. Op woensdag 22 juni werd de mijnwagen officieel door familie Leeijen-Roumans overgedragen aan de speeltuin. Hier was namens de gemeente wethouder Jo Schlangen bij aanwezig.

Schenking mijnwagen

Familie leeijen-Roumans is sterk verbonden aan Kerkrade-West en zoals velen heeft ook de heer Leeijen vele jaren gewerkt in de voormalige mijn Willem Sophia. Na de sluiting van de mijn heeft hij een oude mijnwagen kunnen bemachtigen en in zijn voortuin geplaatst. Het pronkstuk werd altijd netjes onderhouden en voorzien van de nodige fleurige plantjes. Dit is een situatie zoals deze veelvuldig in de mijnstreek terug te vinden is. In 2013 is de heer Leeijen overleden en is vanuit de familie en nabestaanden de wens uitgesproken om de mijnwagen te behouden en aan de gemeenschap te schenken.

Samen met de gemeente Kerkrade is gezocht naar een passende locatie voor de mijnwagen. Al snel werd samen geconcludeerd dat de nieuwe speeltuin In Kerkrade-West de ideale locatie was voor het erfgoed. De beheerders van de speeltuin zijn zeer verheugd met de schenking en hebben de mijnwagen op een passende plek geplaatst, opgeknapt en weer voorzien van fleurige plantjes. Een plaquette op de mijnwagen herinnert aan de vorige eigenaars en schenkers familie Leeijen-Roumans.

‘Mijn’ speelpark West met Thema ‘kolenmijn’

De nieuwe speeltuin is thematisch opgebouwd en gebaseerd op de kolenmijnen die vroeger in Kerkrade veelvuldig aanwezig waren. De speeltoestellen in de speeltuin zijn ontworpen op basis van een aantal kenmerkende onderdelen van de voormalige mijnen zoals de mijnschacht, het schachtwiel, een kolenwasserij, de kolentrein en nog veel meer.

Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg en provincie Limburg hebben een visie op de toekomst van de wijk Kerkrade-West. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat, mede veroorzaakt door krimp. Maar de krimp, oftewel de dalende inwoneraantallen, biedt juist kansen en maakt de uitvoering van de visie echt mogelijk. De samenwerkingspartners werken samen mét de inwoners van de wijk aan de ontwikkeling en toekomst van de wijk en die van haar inwoners. Met lef, daadkracht. In de toekomst hebben de inwoners van de wijk méér ruimte om te wonen, werken en spelen. Dit bevordert het plezier, sfeer en het vertrouwen. Maar de wijk wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen buiten de wijk door een uitbreiding van toeristische voorzieningen. “We laten hier zien hoe je problemen ombuigt naar kansen. En dat doen we gelukkig niet alleen; dat doen we samen.”

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

West wint ruimte

Geef een reactie