Foto’s Lucho Carreno  Bij rioolrenovatiewerkzaamheden op het Tempsplein in Heerlen is een pottenbakkersoven uit de Romeinse tijd opgegraven.

Het Tempsplein behoorde tot het Romeinse centrum van Heerlen, Coriovallum. Omdat hier resten verwacht worden van burgerlijke en militaire bewoning uit de Romeinse tijd, worden de rioolwerkzaamheden uitgevoerd onder toezicht van een archeoloog. In de 20e eeuw zijn bij verschillende bouw- en sloopwerkzaamheden op en rond het Tempsplein al talrijke Romeinse voorwerpen, gebouwresten en een pottenbakkersoven aangetroffen. De oven die nu is ontdekt, ligt vlakbij de eerder ontdekte oven. Momenteel wordt de oven verder onderzocht door een team van archeologen.

Resten van Romeinse wegen worden ook verwacht op het plein. In het westen van het Tempsplein bevindt zich de Romeinse weg van Xanten naar Aken (Via Traiana) en in het noorden ligt de zuidelijke tak van de Romeinse weg van Boulogne-sur-Mer naar Keulen (Via Belgica). Daarnaast is op het plein in een eerste fase van de rioleringswerkzaamheden de Laat-Romeinse spitsgracht opgegraven. Deze gracht behoorde bij de 3e eeuwse versterking, het zogenaamde castellum. Verder onderzoek op het plein zal naar verwachting nog meer informatie geven over Heerlen in de Romeinse tijd.

1-7-2016 Romeeinse graven

Geef een reactie