Foto’s Lucho Carreno

Met het grote nieuws over het LVK in Heerlen nog in de oren, wordt het hoog tijd om ons ook weer te richten op die prachtige liedjestraditie die we in Heerlen inmiddels hebben opgebouwd: ’t Heëlesj Sjlagerkonkoer. Maar voordat het zover is, is er nog een weg te gaan. Dat begint met de schrijvers en componisten. Vanaf 1 juli staat de inschrijving voor het Sjlagerkonkoer weer open. Het konkoer vindt dit jaar plaats in het nieuwe multifunctionele centrum ‘A gene Bek’.

De inschrijfprocedure is dit jaar vereenvoudigd en iets minder fout gevoelig. Inschrijven kan nu digitaal via het inschrijfformulier. Een demo (de kant-en-klare versie mag natuurlijk ook) in mp3-formaat of een al dan niet uitgewerkte partituur, vergezeld van de tekst in MS-Word formaat, kan worden verstuurd aan evenementen@winkbulle.nl onder vermelding van de uitvoerenden en de titel.

Let op!
Pas na beide stappen is de inzending compleet! Lees ook goed het reglement door; er zijn wat zaken aangepast, waar je in ieder geval van op de hoogte moet zijn. 

Tijdpad
1 juli 2016: Inschrijving voor het Sjlagerkonkoer is geopend.

28 augustus 2016: Om 12.00u sluit dde mogelijkheid tot inschrijven.

2 september 2016: Bekendmaking finalisten en trekking startvolgorde, op een verassende locatie! Nadere informatie volgt.

23 oktober 2016: Uiterste inleverdatum voor de definitieve versie.

11 november 2016: Finale van het Sjagerkonkoer in ‘A gene Bek’ in Heerlen (Bekkerveld).

Finalisten
Zoals altijd worden uit alle inzendingen maximaal 11 finalisten geselecteerd door een deskundige voorselectie-jury. Aansluitend aan de selectie vindt de bekendmaking van de finalisten plaats, plus de loting van de volgorde waarin de liedjes die avond worden gebracht. Dar gebeurt dit jaar op een wel heel bijzondere locatie, maar daarover wordt nog met de inzenders gecommuniceerd.

Een aantal vaste waardes op het konkoer hebben inmiddels al toegezegd ook dit jaar weer in te zullen zenden. We zijn echter ook steeds op zoek naar nieuw bloed. Nieuw talent dat ook een gooi naar de titel wilt doen en wellicht nog verder wil reiken. Ook oud-inzenders willen we van harte uitnodigen er nog eens goed voor te gaan zitten. We hopen dan ook op een groot aantal inzendingen, helemaal nu het grote LVK in onze eigen stad wordt gehouden. Daar moeten toch zeker een paar Heerlense liedjes bij zitten?!

Paul & Leon

1-7-2016 DSC_0083 (2)kopie

Geef een reactie