KettingHuls heeft de besloten prijsvraag voor de herontwikkeling van het voormalige ziekenhuisterrein (Atriumterrein) in Kerkrade gewonnen

 

KettingHuls heeft in samenwerking met COUP Urban Producers een besloten prijsvraag voor de herontwikkeling van het Atriumterrein in Kerkrade gewonnen. Volgens het plan wordt het voormalige ziekenhuis in het centrum van de Limburgse plaats getransformeerd tot een Center Court, waar beweging, sport, kennis, onderwijs en (gezondheids)zorg zijn gebundeld.

Op het vier hectare grote ziekenhuisterrein zijn een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum (planbureau) beoogd. Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl, aldus KettingHuls.

Het Atrium terrein moet een groene campus worden, waarbij het hoogteverschil wordt benut om de nieuwe bebouwing volledig in het landschap te integreren en uitzicht op de omgeving te creëren. De onderdelen Het Balkon, de Open Ruimte en de Belvedère zorgen voor een gelaagde overgang tussen stad en landschap.

De nieuwbouw wordt zo gepositioneerd dat het zicht op de Anstelvallei vanuit de binnenstad niet wordt geblokkeerd. De bebouwing manifesteert zich aan het begin van de Wijngracht, de entree tot de stad waar het meeste autoverkeer Kerkrade binnenkomt.

Hier is de nieuwbouw van het Center Court zichtbaar als een markante landschappelijke sculptuur in de helling van het terrein, meldt KettingHuls. De begroeide daken zijn toegankelijk en verbinden door middel van trappen en hellingbanen de Open Ruimte met de entree van de stad.

Op de daken bevinden zich helofytenfilters en renparcours met obstakels. Watervallen en gevels van het gebouw wisselen elkaar af tussen groene taluds en glooiingen.

Open ontwerptraject
De gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen met initiatiefnemers Wyckerveste en Heton aan de herontwikkeling van het Atriumterrein tot Center Court. KettingHuls en COUP hebben evenals Buro Lubbers en Ziegler|Branderhorst deelgenomen aan een open ontwerptraject.

De jury onder leiding van architect Jo Coenen gaf volgens de winnend ontwerpers aan dat ‘als één plan het in zich heeft om het imago en beeld van Kerkrade een nieuwe invulling te geven, dit het plan van KettingHuls is’.

Op dit moment wordt onderzocht of het plan haalbaar is en past binnen in de ruimtelijke ontwikkelingen in Kerkrade van dit moment. Of dat zo is, wordt in januari 2017 duidelijk.

Bij groen licht zou later dat jaar kunnen worden gestart met de uitvoering van de plannen. Center Court vormt dan over enkele jaren samen met het nog aan te leggen Martin Buberplein, het Cultuurcluster Kerkrade en het opgeknapte centrum het nieuwe stadshart van de gemeente.

Sporten-op-de-Open-Ruimte-585x438

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie