Hoofdmenu

Ik parkeer in Kerkrade; Niet gratis parkeren, maar reguleren

 

Foto: Lucho Carreno

Onder druk van met name de ondernemers koos Kerkrade eind 2014 voor gratis parkeren (met parkeerschijf) in de binnenstad. Het leidde niet tot extra bezoekers, wel tot extra overlast. Wethouder Jo Bok heeft dan ook een duidelijk advies voor andere gemeenten: “Niet gratis parkeren, maar reguleren. En bied mensen keuzes, zodat je ze op de juiste plekken krijgt.”

De roep om gratis parkeren nam een aantal jaren geleden toe, omdat zich een aantal ontwikkelingen parallel voordeden, die ertoe leidden dat de aantrekkingskracht van de binnenstad en de daar gevestigde winkels minder werd. Een daarvan was de economische recessie, die in Kerkrade nog heftiger toesloeg omdat de omvang van de gemeente door krimp en ontgroening  de afgelopen twee decennia afnam van 54.000 naar 47.000 inwoners en omdat Kerkrade met 17 procent een hoge werkeloosheid kent. Verder kreeg de retail ook – net als elders in Nederland – te maken met de toenemende populariteit van internetverkoop. Vorig jaar is gestart met de revitalisering van het centrum. Die bracht onvermijdelijk overlast met zich mee voor de binnenstadwinkeliers. “Overigens kijken we als gemeente niet alleen naar fysieke ingrepen”, zegt Bok. “We investeren ook in zaken als cultuur en evenementen. Om zo de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de binnenstad als geheel te verhogen.”

De gemeente besluit vanaf april 2016 betaald parkeren opnieuw in te voeren maar met een belangrijk verschil met de situatie van voor 2015: de mensen krijgen een keuze. Degenen die parkeren op de parkeerterreinen waar de gemeente dat het liefst wil,  krijgen de eerste twee uur gratis. Bovendien betalen ze daar achteraf. Overal geldt een parkeertarief van één euro per uur. Degenen die per se vlakbij de winkels willen parkeren, betalen vooraf en vanaf het begin. Bok: “Door op bepaalde terreinen de eerste twee uur gratis te maken kunnen mensen langer blijven. Zo hoeven ze niet zoals voorheen opnieuw geld in de meter te doen. In de nieuwe situatie kun je – mits je op de bewuste parkeerterreinen parkeert – drie uur parkeren voor één euro. Overigens zijn er in de nieuwe situatie nog steeds blauwe zones waar je maximaal twee uur kunt staan en – iets verder van het centrum – een aantal gratis parkeerterreinen.”
Kerkrade is nu ook bezig om maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen die in het centrum werken op plekken gaan staan die eigenlijk voor het winkelend publiek bestemd zijn. Bok: “Niet dat het personeel in het centrum alle plaatsen bezet, maar dat beeld is er wel. Grotendeels onterecht.”(Volgend nieuwsbericht) »