Uit de bron van Fb van de gemeente Kerkrade .Een paar weken geleden deden we via dit Stadsjournaal en via websites en sociale media een oproep een mooie pakkende naam te verzinnen voor het nieuwe gemeenschapshuis (de MFA) in Kerkrade-West. En dat is gelukt! Zo’n 60 mensen namen de moeite één of meerdere namen in te dienen. Iedereen hartelijk dank daarvoor!

Op dinsdag 12 juli kwam de 9-koppige jury bijeen om zich te buigen over alle namen die waren binnen gekomen. De jury bestond uit afgevaardigden van de toekomstige verenigingen, van het Bewonersplatform Kerkrade-West, van de zorgpartners, van gemeente, HEEMwonen en enkele bewoners uit West. Samen werd besproken welke zaken belangrijk zijn voor een naam. Zo werd aangegeven dat het liefst ‘West’ in de naam moest voor komen, omdat het om het gemeenschapshuis voor de hele wijk gaat. Verder moest de naam kort en krachtig zijn en makkelijk uit te spreken. Ook moest de nieuwe naam iets zeggen over de functies van het gebouw dan wel over de verbinding. En het liefst een naam met dialect erin.

Na een aantal rondes, waarbij steeds minder namen overbleven, kwam de jury uiteindelijk unaniem tot een oordeel. De nieuwe naam wordt ’t Westhoes.

Deze naam werd ingediend door twee mensen, namelijk Sandra van der Borght en Fred Consten. Van harte gefeliciteerd! De twee winnaars ontvangen een pakket met uitjes in Kerkrade. Hierin zitten toegangsbewijzen voor GaiaZOO, kaartjes voor een wedstrijd van Roda JC Kerkrade, vrijkaarten voor Vue Kerkrade (bioscoop) en toegangskaarten voor de Beleefbus die deze zomer op woensdag en zaterdag langs alle toeristische attracties van Kerkrade rijdt (www.beleefbuskerkrade.nl).

Op donderdag 21 juli namen de twee winnaars hun prijzen in ontvangst. Ze kregen meteen alvast een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de officiële start van de bouw van ’t Westhoes dit najaar. En niet te vergeten: Ze hebben de eer dat het gebouw een door hen verzonnen naam draagt!

Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg en provincie Limburg hebben een visie op de toekomst van de wijk Kerkrade-West. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat, mede veroorzaakt door krimp. Maar de krimp, oftewel de dalende inwoneraantallen, biedt juist kansen en maakt de uitvoering van de visie echt mogelijk. De samenwerkingspartners werken samen mét de inwoners van de wijk aan de ontwikkeling en toekomst van de wijk en die van haar inwoners. Met lef, daadkracht. In de toekomst hebben de inwoners van de wijk méér ruimte om te wonen, werken en spelen. Dit bevordert het plezier, sfeer en het vertrouwen. Maar de wijk wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen buiten de wijk door een uitbreiding van toeristische voorzieningen. “We laten hier zien hoe je problemen ombuigt naar kansen. En dat doen we gelukkig niet alleen; dat doen we samen.”

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Op de foto prijswinnaars Fred en Sandra (met dochter).

13731519_1059365590822191_7751626933947518353_n

 

Geef een reactie