Foto Lucho Carreno

De gemeente Brunssum gaat voortaan onkruid in de openbare ruimte bestrijden met heet water en hete lucht. onkruidbestrijding is niet langer toegestaan door nieuwe wetgeving. De gemeente verwacht dat de nieuwe, niet-chemische aanpak minder effectief is en roept inwoners daarom op om een handje mee te helpen met het bestrijden van onkruid.

Brunssum bestreed tot voor kort onkruid in de openbare ruimte met chemische middelen volgens de DOB-methode (duurzaam onkruid beheer). Dit houdt in dat er alleen onder bepaalde omstandigheden chemische onkruidbestrijdingsmiddelen werden toegepast, om te voorkomen dat het middel in het oppervlaktewater terechtkomt.

Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen is echter met ingang van 31 maart 2016 in Nederland verboden. Gemeenten zijn verplicht om over te stappen op een andere manier van onkruidbeheer.

Eigen stoep

Brunssum heeft gekozen voor het bestrijden van onkruid met heet water en hete lucht. Plaatselijk zal het onkruid worden weggeborsteld. Het streven blijft om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken. De mechanische bestrijding is echter veel arbeidsintensiever én minder effectief dan chemische. De gemeente verwacht dan ook dat in de nieuwe situatie sprake zal zijn van enige permanente onkruidgroei.

Inwoners kunnen zelf óók een bijdrage leveren aan de onkruidbestrijding door bijvoorbeeld de eigen stoep onkruidvrij te houden. Vermijd daarbij bestrijdingsmiddelen (chloor, schoonmaakazijn, andere middelen), maar gebruik liever een milieuvriendelijke borstel, schoffel of onkruidmes.

 

Geef een reactie