Wethouder Jo Schlangen ontving de gasten in Kerkrade. Zij namen een kijkje bij het Meldpunt Overlast.

Op 20 juli vond er een werkbezoek plaats aan de gemeente Kerkrade met betrekking tot het project ‘Integrale aanpak wijkgericht werken’ (IAWW). Een medewerker van het Ministerie van Veiligheid & Justitie was aanwezig, evenals ambtenaren van gemeente Sittard-Geleen en wethouder Hub Hodinius van de gemeente Simpelveld. Het bezoek was bedoeld om geïnformeerd te worden over het genoemde project. Wethouder Jo Schlangen (Jeugd) ontving de gasten.

Wat houdt IAWW in?

Het project is erop gericht alle meldingen/signaleringen van overlast in wijken centraal te registreren en vervolgens snel te analyseren en doortastend op te pakken. Daarbij worden alle instanties betrokken die nodig zijn bij het succesvol aanpakken van de overlast. Om dit mogelijk te maken is onder meer het Meldpunt Overlast ingericht. Alle overlast meldingen worden behandeld.
Daarnaast wil de gemeente Kerkrade door middel van alle registraties de overlast per wijk in kaart brengen en ordenen om preventief te kunnen gaan werken.
Het gaat hierbij om overlast op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijken van Kerkrade. Voorbeelden van overlast zijn: beginnende criminaliteit, overlast van jongeren, sociale problemen van wijkbewoners, woonoverlast enz.

Meldpunt Overlast voor professionals

Het Meldpunt is bedoeld voor ‘professionals’ zoals medewerkers in de hulp- of dienstverlening, de politie of de gemeente zelf. Zij kunnen meldingen doorgeven, waar een medewerker van het Meldpunt deze aanneemt, registreert en doorzet voor verdere afhandeling.

Voor inwoners?

Voor inwoners zijn er natuurlijk ook mogelijkheden om melding te maken van overlast in wijken. U kunt bellen naar het algemene nummer van de gemeente: 14 045 of per mail uw melding doorgeven: gemeentehuis@kerkrade.nl

www.kerkrade.nl

 

 

Geef een reactie