Hoofdmenu

Buurtpreventie Nieuw Lotbroek

 

WhatsApp-Buurtpreventie borden in de wijk Nieuw-Lotbroek.

Het Preventieteam houdt de wijk veilig. Een opvallende verschijning in het straatbeeld van de wijk Nieuw-Lotbroek: Buurtpreventie en WhatsApp-borden waarschuwen lieden met slechte bedoelingen. De borden én de introductie van een WhatsApp-groep zijn de jongste initiatieven van het buurtpreventieteam in de strijd tegen overlast en criminaliteit. Patrick Essers tekent, samen met zijn collega`s Mia van der Lande en Rogel Waltmans, voor de coördinatie binnen het preventieteam. Ze zijn enthousiast over de werking van het team. Essers: “Mensen voelen zich veiliger, de sociale cohesie is verbeterd en overlast en criminaliteit zijn teruggedrongen, al zijn er wat dat laatste betreft nog geen concrete cijfers bekend. De WhatsApp-groep stelt ons in staat snel informatie te delen en de preventieborden moeten nog verder bijdragen aan de preventie.

”Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo’n team te formeren?Essers: “

De directe aanleiding was een inbraakgolf in de zomer van 2013. Die heeft geleid tot een bewonersbijeenkomst begin 2014, georganiseerd door Stichting Buurtbeheer Nieuw-Lotbroek in samenwerking met de politie. Op die vergadering is de kiem gelegd voor het huidige buurtpreventieteam.

”Kregen jullie een kant en klaar plan van aanpak voorgelegd?“

Nee, we zijn blanco gestart en hebben stelselmatig de initiatieven uitgebreid. Dat is gebeurd in nauw overleg met alle betrokken partijen zoals: gemeente, politie én SBNL. Een van de eerste acties was het opstellen van een stappenplan. Aan de hand van dit stappenplan zijn de plannen verder uitgewerkt. Op dit moment is een preventieteam twee maal per week aanwezig in de wijk om te patrouilleren, soms mét soms zonder herkenbare hesjes. Dat werkt prima, mensen in de wijk spreken je aan, geven hun mening, wijzen je op de problemen die zij tegenkomen.

“Hoe hou je zo’n project ‘levend’?“

Het is een kwestie van betrokkenheid want er gaan heel wat uurtjes in zitten. Eén keer in de zes weken beleggen we een vergadering en bespreken we de voortgang van het project met alle vrijwilligers en betrokken partijen. Maar het wérkt, iedereen is enthousiast, inclusief de betrokken autoriteiten. We zijn steeds meer de oren en ogen van de gemeente en de politie.”

Hoe verlopen de contacten met de autoriteiten?“

Perfect, de communicatie is uitstekend. Misstanden die wij signaleren worden adequaat aangepakt, uit alles blijkt grote waardering. Wij zijn het eerste buurtpreventieteam van Heerlen en we krijgen inmiddels navolging, want in De Dem gaat ook een buurtpreventieteam van start en ook de wijk Mariagewanden heeft inmiddels interesse getoond.