Waterschap Roer en Overmaas heeft op maandag 16 augustus 2016 een waarschuwing voor blauwalgen afgegeven bij dagstrand De Zeekoelen te Brunssum Er zijn inmiddels waarschuwingsborden geplaatst.

Waterschap Roer en Overmaas, toezichthouder van de Limburgse zwemgelegenheden in oppervlaktewater tussen Eijsden en Roermond, adviseert toeristen en recreanten niet te zwemmen in wateren waarin blauwalgen voorkomen, in het belang van hun eigen gezondheid en veiligheid.

Blauwalgen

Blauwalgen kunnen bij mensen die hiermee in aanraking komen, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen of voetje baden, leiden tot oog- en huidirritaties en/of maag- en darmklachten. Ook huisdieren kunnen last krijgen als zij in dit water zwemmen of ervan drinken.Het waterschap en de beheerder blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Gezond & veilig zwemmen

Het Waterschap Roer en Overmaas controleert gedurende de maanden mei tot en met september geregeld de officiële zwemgelegenheden (hygiëne en veiligheid). Tijdens hete zomers vinden er extra controles plaats. De boodschap luidt: zwem alleen in het Limburgse oppervlaktewater waar het is toegestaan. Ze zijn herkenbaar aan informatieborden.

Zwemwater app en Zwemwater.nl

Op zwemwater.nl staan altijd de meest actuele gegevens van onze officiële zwemlocaties. Ook is er een handig app (“Zwemwater”) om te raadplegen.

Meldpunt water

Voor klachten over gevaarlijke situaties en/of slechte ervaringen met zwemmen kunt u dag en nacht bellen met het Meldpunt Water: tel. 0800 0341 (gratis nummer). Ook voor watervervuiling, vissterfte of botulisme (dode vogels en eenden) kunt u op dit nummer terecht.

Bron Waterschap Roer en Overmaas.

 

Geef een reactie