Totale maandelijkse asielinstroom in juli boven de tweeduizend

 

De totale asielinstroom was in de afgelopen maand juli 2.260, ruim 38% hoger dan de maand daarvoor (juni 2016: 1.636).
Dit aantal in juli betrof 1.425 eerste aanvragen, 173 herhaalde aanvragen en 662 nareizende gezinsleden.

Eerste asielaanvragen verspreid over groot aantal nationaliteiten
Het aantal eerste asielaanvragen is zonder extreme pieken verspreid over een groot aantal nationaliteiten, met op de eerste plaats Eritreërs (13%), op de tweede plaats Albanezen (11%) en op een gedeelde derde plaats Serviërs en Syriërs (beiden 9%).

Herhaalde asielaanvragen licht gestegen

Hoewel de stijging van de totale asielinstroom in juli vooral is toe te wijzen aan eerste asielaanvragen en nareis, is ook het aantal herhaalde asielaanvragen gestegen: van 154 in juni naar 173 in juli.
Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (24%), gevolgd door Irakezen (8%) en Iraniërs (7%).

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. In juli 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 662, exact 200 meer dan in juni. Het leeuwendeel hiervan (71%) heeft de Syrische nationaliteit.

bron: IND

https://ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Totale-maandelijkse-asielinstroom-in-juli-boven-de-tweeduizend.aspx

Foto UHCRC

 

Geef een reactie