ARCUS STUDENTEN EN MEDEWERKERS KLOMPSTRAAT NAAR VALKENBURGERWEG

 

 

Studenten en medewerkers Klompstraat naar Valkenburgerweg

Vanaf vandaag, 29 augustus 2016, wordt de  Arcus Campus door circa 800 extra studenten, docenten en medewerkers in gebruik genomen.  Dit naast de huidige en nieuw te verwelkomen studenten van de overige opleidingen, die al in de Arcus Campus gegeven worden. De 800 extra studenten, docenten en medewerkers zijn afkomstig van het voormalige Arcus gebouw gelegen aan de Klompstraat. Vanaf dit schooljaar 2016/2017 krijgen alle huidige, nieuwe en toekomstige studenten van de opleidingen Welzijn les in de Arcus Campus.

Werkzaamheden

Gedurende de vakantieperiode zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de Campus om de studenten te kunnen verwelkomen.  De IT-infrastructuur is verder geoptimaliseerd. Ruimten die niet of inefficiënt gebruikt werden zijn aangepast naar nieuw gebruik om het praktijkonderwijs van Welzijn mogelijk te maken. Ook de fietsenstalling is uitgebreid. Er is bij de aanpassingen gestreefd naar een optimaal efficiënt gebruik van de ruimten, met behoud van de kwaliteit van de lesroosters. Intern hebben er ook enkele wijzigingen plaatsgevonden. Dit betekent voor zittende docenten en studenten dat ze wellicht les geven/krijgen op een andere plek in de Campus. Met de komst van de extra studenten en docenten heeft de Campus een bezettingsgraad van rond de 75%.

Positief

De medewerkers van welzijn zijn positief over de verhuizing naar de Arcus Campus. Het gebouw aan de Klompstraat werd begin tachtiger jaren door Arcus gebruikt om les te geven.  Een nieuwe bestemming van het gebouw is nog niet bekend.

Foto Lucho Carreno

 

Geef een reactie