Op maandag 5 september start de gemeente met de herinrichting van de Dorpstraat. De werkzaamheden duren 8 à 10 weken. Binnen dit project wordt snelheidslimiet verlaagd naar 30 km/uur en de weginrichting hierop aangepast.

Maatregelen

De Dorpstraat kent momenteel een snelheidsregime van 50 km/h. Deze straat heeft geen ontsluitende functie (meer) en behoort tot een gebied waar verblijven centraal staat. In verblijfsgebieden worden wegen conform landelijk beleid ingericht als 30 km zone. Omdat de huidige inrichting van de Dorpstraat niet voldoet aan de eisen die aan dit beleid gesteld zijn, treffen wij enkele maatregelen:

  • Wij voeren een snelheidsregime van 30 km/h in. Kruispunten met alle zijwegen worden gelijkwaardig gemaakt en verkeer van rechts krijgt voorrang.
  • Vanwege een groot aandeel fietsverkeer (school-thuisroute) dat de Dorpstraat doorkruist brengen wij op de kruispunten Dorpstraat/Nieuwstraat/Verdistraat en Dorpstraat/Op de Winkel verhoogde kruispunt-plateaus aan. De overige kruispunten worden geaccentueerd door middel van een rode kleur.
  • Daarnaast krijgt de Dorpstraat duidelijke parkeervakken en/of groenvakken/bomen.
  • De weg naar het definitief ontwerp

Omdat wij het belangrijk vinden om de meningen en wensen van omwonenden mee te nemen in onze plannen, hebben wij een inloopavond georganiseerd in oktober 2015. Wensen, ideeën, behoeften, knelpunten of verbeterpunten werden kenbaar maken. Alle suggesties en opmerkingen hebben wij verwerkt in onderstaand document ‘inventarisatie reacties inloopmiddag’. Op basis hiervan hebben wij een voorlopig ontwerp gemaakt, zie onderstaand document ‘Voorlopig ontwerp Dorpstraat_dec 2015’. Ook op dit ontwerp hebben omwonenden nog kunnen reageren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaand ‘Definitief ontwerp Dorpstraat_jul 2016’.

Uitvoering werkzaamheden

De aannemer start op maandag 5 september met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze worden in drie fases uitgevoerd en duren ongeveer 40 werkbare dagen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden stellen wij omleidingsroutes in. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en de parkeerplaats bereikbaar te houden.

Fase 1: werkzaamheden op het gedeelte tussen de Hoogstraat en de Verdistraat. Parkeerplaats is bereikbaar via de aangegeven omleidingsroute via de Bachlaan.
Fase 2: aanpassing van de kruising Verdistraat-Dorpsstraat.
Fase 3: werkzaamheden op het weggedeelte tussen de Verdistraat en Hereweg.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectadviseur wegen of de verkeerskundige van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 14.045.

www.landgraaf.nl

 

Geef een reactie