Hoofdmenu

Heerlen .Geen eigen bijdrage  voor de Dagbesteding en Individuele Begeleiding vanaf 2017

 

De gemeente Heerlen heeft een bijzonder besluit genomen voor de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding waarvoor zij verantwoordelijk is.

In plaats van marktwerking en concurrentie tussen zorgaanbieders gaat Heerlen vanaf 2017 deze taken regelen via één samenwerkingsverband van welzijns- en zorginstellingen.

Daarbij hoort ook dat de gemeente veel meer ruimte wil geven aan de zorgverleners die betrokken zijn bij de hulpverlening, in plaats van de traditionele manier waarbij de gemeente via “indicatiestelling” bepaalt hoeveel uur wel of niet nodig zijn. Het samenwerkingsverband wordt niet betaald op basis van geleverde uren. De gemeente betaalt per jaar een totaalbedrag waarvoor het samenwerkingsverband deze taken in de gemeente kan gaan verrichten.

Ook wil de gemeente Heerlen voor de Dagbesteding en Individuele Begeleiding vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer heffen. De kosten van het innen van die eigen bijdrage zijn hoog ten opzichte van de opbrengst. En zeker voor deze vormen van zorg is het ongewenst als mensen vanwege de kosten afzien van de zorg

Ik ben heel trots op deze keuze. Marktwerking in de zorg gaat ten koste van de kwaliteit. Het leidt tot onnodig veel ‘hokjes’ in de zorg, tot mensen die langs elkaar heen werken Het leidt tot het declareren van uren en onnodige bureaucratie in plaats van samen met de burger en andere zorgverleners kijken wat nodig is.

Heerlen kiest dus voor één samenwerkingsverband dat een jaarlijks bedrag krijgt om deze zaken te regelen. En waarbij de professionals met de voeten in de modder het vertrouwen en de ruimte krijgen vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te regelen wat nodig is. We besparen op deze manier heel veel op bureaucratie.”

Bij de huishoudelijke zorg houdt Heerlen nog wel vast aan een door de gemeente betaald benodigd aantal uren per burger. Dit vanwege de bijzondere positie met naast de schoonmaaktaken vooral ook de taak andere problemen te signaleren, zeg maar de ogen en oren van de zorg. Maar ook bij de Huishoudelijke Zorg wordt de bureaucratie beperkt doordat de gemeente per burger een bedrag jaar betaalt.

Foto Peter van Zutphen