Hoofdmenu

HEERLEN KIEST VOOR SAMENWERKING IN PLAATS VAN MARKTWERKING IN DE ZORG

 

Ruimte voor zorgverleners met de voeten in de klei! De gemeente Heerlen heeft een bijzonder besluit genomen voor de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding waarvoor zij verantwoordelijk is.

In plaats van marktwerking en concurrentie tussen zorgaanbieders te stimuleren, gaat Heerlen deze taken regelen vanaf 2017 via één samenwerkingsverband van welzijns- en zorginstellingen.

Daarbij hoort ook dat de gemeente, in plaats van op de traditionele manier via een “indicatiestelling” te bepalen hoeveel uur aan zorg nodig is, veel meer ruimte wil geven aan de zorgverleners die betrokken zijn bij de hulpverlening.

Het samenwerkingsverband wordt niet betaald op basis van geleverde uren. De gemeente betaalt per jaar een totaalbedrag waarvoor het samenwerkingsverband deze taken in de gemeente kan gaan verrichten.

Ook wil de gemeente Heerlen voor de Dagbesteding en Individuele Begeleiding vanaf 2017 geen eigen bijdrage meer heffen. De kosten van het innen van die eigen bijdrage zijn hoog ten opzichte van de opbrengst. Daarnaast is het zeker voor deze vormen van zorg  ongewenst als mensen vanwege de kosten afzien van de zorg. De verantwoordelijke SP-wethouder Peter van Zutphen is heel trots op deze keuze.

“Marktwerking in de zorg gaat ten koste van de kwaliteit. Het leidt tot onnodig veel ‘hokjes’ in de zorg, tot mensen die langs elkaar heen werken. Het leidt tot het declareren van uren en onnodige bureaucratie in plaats van samen met de burger en andere zorgverleners te kijken wat nodig is. Heerlen kiest dus voor één samenwerkingsverband dat een jaarlijks bedrag krijgt om deze zaken te regelen. De professionals met de voeten in de modder krijgen het vertrouwen en de ruimte om vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te regelen wat nodig is. We besparen op deze manier heel veel op bureaucratie.”, aldus van Zutphen.

Bij de Huishoudelijke Zorg houdt Heerlen nog wel vast aan een door de gemeente betaald benodigd aantal uren per burger. Dit vanwege de bijzondere positie van de medewerkers die hiervoor ingezet worden. Naast de schoonmaaktaken, hebben ze vooral ook de taak om andere problemen te signaleren. Ze zijn, zeg maar, de ogen en oren van de zorg. Maar ook bij de Huishoudelijke Zorg wordt de bureaucratie beperkt doordat de gemeente per burger een bedrag jaar betaalt.« (Vorig nieuwsbericht)