foto-gemeente-brunssum

Bijna één op de vijf cliënten (18%) van jeugdhulp in Brunssum vindt dat de kwaliteit van de hulp het afgelopen jaar is verbeterd. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de jeugdhulp in Brunssum.

Bijna de helft vindt dat die kwaliteit ongeveer hetzelfde is gebleven. De kleinste groep, 10 procent, ervaart verslechtering.

Voor het onderzoek zijn 351 cliënten – ouders en kinderen – benaderd. In totaal deden 63 cliënten mee aan het onderzoek, een respons van 18 procent (landelijk ca. 20 procent).

De jeugdhulp is in 2015 een gemeentelijke taak geworden. Het tevredenheidsonderzoek vindt jaarlijks plaats en brengt in kaart hoe de cliënten de toegang tot de hulp ervaren, hoe ze de kwaliteit ervaren, en of de ondersteuning effect heeft. Aan het onderzoek deden cliënten mee die al langer jeugdhulp krijgen (63 procent meer dan een jaar), maar ook cliënten die in het afgelopen jaar voor het eerst met jeugdhulp in aanraking kwamen.

Zelfredzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste cliënten tevreden zijn over de uitvoering van de jeugdhulp in Brunssum. Ruim 80 procent voelt zich serieus genomen door de hulpverleners. Driekwart geeft aan dat er samen met de hulpverlener naar oplossingen wordt gezocht en 74 procent is tevreden over de hoeveelheid hulp die ze zelf, of hun kind, krijgen.

Een grote meerderheid van de respondenten is tevreden over het effect van de hulp. Zes van de tien cliënten geven aan dat zij, of hun kind, zich beter voelen sinds ze hulp krijgen. 59 procent meldt vooruitgang in het gedrag van hun kind. De hulp heeft ook een positief effect op de zelfredzaamheid: ruim de helft van de cliënten geeft aan dat het hun eigen zelfredzaamheid heeft vergroot, of dat van het kind. Met 62 procent gaat het beter op school, werk of dagbesteding.

Rapportcijfer

De jongeren in het onderzoek geven het rapportcijfer 6,9 voor de mate waarin ze binnen hun gezin functioneren door de geboden jeugdhulp. Andere aspecten van de zorg krijgen ook ruime voldoendes, zoals een 6,6 voor de effectiviteit van de zorg op de langere termijn en een 6,5 voor de vergroting van de kwaliteit van het leven.

Aandachtspunten

Wethouder Thomas Gelissen (jeugd) van de gemeente Brunssum is voorzichtig positief over de resultaten van dit eerste klanttevredenheidsonderzoek. “We zitten duidelijk op de goede weg. Over de hele linie is sprake van een toegenomen tevredenheid over de geboden hulp. Dat betekent dat de overheveling van de jeugdhulp naar onze gemeente in het algemeen goed is verlopen.”

Toch ziet Gelissen belangrijke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren komen. “De nieuwe werkwijze, waarbij we met één plan één gezin benaderen, werkt vaak goed in de praktijk. Maar soms ook niet. Een te grote groep in het onderzoek geeft aan dat ze de hulpvraag aan meerdere hulpverleners hebben moet uitleggen. Bijna een derde geeft aan dat de verschillende instanties niet goed samenwerken. Dat is een leerproces voor ons en voor onze partners. Gelukkig blijkt uit deze eerste resultaten dat we in de afgelopen periode al veel hebben bereikt – gelukkig, vooral voor onze cliënten, de kinderen en hun ouders. Dat is een stimulans om aan stevig de slag te gaan met de verbeterpunten.”

www.brunssum.nl

Foto Gemeente Brunssum

Geef een reactie