Uitgebreid GGD-onderzoek naar gezondheid Limburgers

 

 

Wist u dat in Limburg …
• 3% van onze jongvolwassen en 16% van de volwassenen op middelbare leeftijd dagelijks mantelzorg geeft?
• 61% van de volwassenen en 70% van de senioren voldoende beweegt?
• 36% van de volwassenen en 43% van de senioren zich regelmatig eenzaam voelt?
• 85% van de volwassenen wel eens alcohol drinkt en 8% te veel?

Ongeveer 150.000 inwoners van Limburg ontvangen eind september een uitnodiging van hun GGD om mee te doen aan de ‘Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016’. Zij krijgen vragen over bijvoorbeeld hoeveel ze bewegen, of ze weleens alcohol drinken, mantelzorger zijn en of ze tevreden zijn over hun gezondheid. De GGD’en doen dit onderzoek omdat alle gemeenten namelijk graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat. Om dat goed in beeld te krijgen voeren de GGD’en dit onderzoek gelijktijdig, eens in de vier jaar uit onder de inwoners van 17 jaar en ouder. De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop van 2017 bekend.

Meedoen is belangrijk
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoeften van hun inwoners.

Meer informatie: www.ggdzl.nl

Geef een reactie