Brunssum komt met nieuwe investeringen voor 2017

Brunssum kiest voor een nieuwe investeringsagenda. In totaal wil de gemeente in 2017 bijna 1,5 miljoen euro extra investeren in verdere kwaliteitsverbeteringen, zowel binnen de eigen organisatie als op diverse maatschappelijke terreinen, waaronder veiligheid, toerisme en werkgelegenheid. Dat staat in de Programmabegroting 2017.

Brunssum is erin geslaagd om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Dat is mede het resultaat van streng bezuinigen en een behoedzaam financieel beleid. Verder profiteert Brunssum van een verbeterd economisch klimaat waardoor de uitkering uit het Gemeentefonds dit jaar hoger uitvalt. Als gevolg daarvan heeft Brunssum voor 2017 een sluitende begroting. Ook het meerjarenperspectief is positief. Brunssum verwacht in 2018-2020 eveneens sluitende begrotingen te presenteren.

Slim investeren

De gezonde financiële positie van de gemeente maakt het mogelijk om de lasten voor de burger in 2017 zo laag mogelijk te houden. Tevens is er ruimte ontstaan om te investeren in de samenleving, teneinde deze toekomstbestendig te maken en houden.

Deze nieuwe investeringen, van ongeveer 1,5 miljoen euro, komen op een moment dat Brunssum een aantal majeure voorzieningen voor onderwijs, zorg en natuur heeft gerealiseerd. Zo zijn in het afgelopen jaar een nieuw Zorgplein (MIJN, Centrum voor Medische Zorg), een nieuw cultureel centrum (Brikke Oave) en twee nieuwe brede scholen (in West en Centrum) geopend. Verder is onlangs een groene corridor in gebruik genomen die belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt en daarmee het recreatieve karakter van Brunssum versterkt. Andere meerjarige projecten zijn nog volop in ontwikkeling, zoals de herinrichting van het winkelcentrum-gebied, de realisatie van een nieuw centrum voor de kern Treebeek, en de vestiging van een themapark op de Brunssumse Oostflank, Nature Wonder World.

De investeringsagenda voor 2017 is een aanvulling op deze lopende programma’s. “Onze gemeente is nog niet af”, zegt wethouder Financiën, Frank Joosten. “Brunssum blijft investeren in een gemeente die aantrekkelijk is voor inwoners, ondernemers, investeerders en bezoekers. Om dat mogelijk te maken, hebben we maximale ruimte in de begroting vrijgemaakt. We hebben intern slim georganiseerd om dat extra geld beschikbaar te krijgen. En nu gaan we slim investeren”.

Excelleren

Het extra geld gaat in 2017 hoofdzakelijk naar een aantal taken op het gebied van veiligheid, toerisme, wijkgericht werken, werkgelegenheid en zorg. Een deel van de nieuwe investeringen wordt tevens gebruikt voor het versterken van de gemeentelijke organisatie. In de afgelopen jaren hebben gemeenten er van het Rijk een groot aantal taken bijgekregen, onder meer op het gebied van zorg. Om die taken goed uit te voeren, is een deskundige, professionele organisatie nodig.

Frank Joosten: “We willen als gemeente excelleren in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dan moet je blijven investeren in de eigen organisatie, met een sterke focus op klantgerichtheid, dienstbaarheid, transparantie en oplossingsgerichtheid. Uiteindelijk profiteert heel Brunssum daarvan. Want de kennis en kunde die wij hier in huis hebben, steken we in de ontwikkeling van een vitale en zorgzame gemeente. Daarbij streven we naar een samenleving die goede voorzieningen biedt in hechte sociale gemeenschap en in een economisch gezond klimaat waarin iedereen de kans, en de verantwoordelijkheid, krijgt om zijn talenten te benutten.”

meer lezen www.brunssum.nl/bestuur_en_organisatie/nieuws_en_actualiteit/Nieuwsberichten/Brunssum_komt_met_nieuwe_investeringen_voor_2017De Programmabegroting 2017 zal op dinsdag 8 november 2016 in de gemeenteraad worden behandeld.

Foto Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie