Weer opslag Amerikaans defensiemateriaal in Eygelshoven

 

 

Op 1 oktober 2016 draagt het ministerie van Defensie de voormalige POMS site (Prepositioned Organizational Materiel Storage site) in Eygelshoven over aan de Amerikaanse krijgsmacht. De Amerikanen gaan het terrein inrichten als Army Prepositioned Stocks Eygelshoven(APS-E). Op de APS-E zullen rond de 1600 voertuigen opgeslagen en onderhouden worden.

Het opslaan van Amerikaans materieel in Eygelshoven is onderdeel van de geruststellende maatregelen die de NAVO neemt in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie in Europa.

Op Eygelshoven komt het materieel te staan van een Amerikaanse brigade. Defensie ondersteunt de Amerikanen bij het onderhoud, bewaking en beveiliging. De komst van de Amerikanen zal ook werkgelegenheid opleveren voor de regio Zuid-Limburg, naar waarschijnlijkheid ruim 100 banen.

Burgemeester Jos Som: “De komst van de Amerikaanse krijgsmacht naar Kerkrade is goed nieuws voor onze stad en voor de regio. Het levert werkgelegenheid op. Toch ben ik ook kritisch: De minister van Defensie heeft besloten om het Defensie Betaalkantoor te sluiten in Kerkrade waardoor ook banen verloren gaan. Samen met gouverneur Bovens ben ik op 15 augustus in Den Haag geweest en hebben we in gesprek met de minister nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat er in Limburg steeds meer banen verloren gaan, ook bij Defensie. De minister heeft aangegeven oog te hebben voor onze regionale situatie en wil actief meedenken. Ik ben blij dat ze de moeite gaat nemen om in november een werkbezoek te brengen aan Kerkrade / Zuid-Limburg,” aldus de burgemeester.

Het ministerie van Defensie is nog bezig met het gebruiksklaar maken van het terrein. Hierdoor is het nog onduidelijk wanneer het Amerikaans materieel aankomt in Eygelshoven.

 

Geef een reactie