“We hopen met de aangepaste regels meer
mantelzorgers te bereiken voor het compliment “, aldus
wethouder Leo Jongen, die op de foto in gesprek is met
mevrouw Van Duren van het Steunpunt voor
Mantelzorgers en vrijwilliger mevrouw Wiermans over het
belang van mantelzorg in Kerkrade.

Mantelzorgers zijn onmisbaar. De gemeente Kerkrade heeft veel waardering voor het vaak intensieve werk dat ze verrichten voor hun naasten. Hoewel die waardering moeilijk in geld is uit te drukken, heeft de gemeente gekozen voor een ‘mantelzorgcompliment’ van 200 euro. De voorwaarden voor de aanvraag van het mantelzorgcompliment zijn versoepeld.

Voor wie?

Niet iedereen heeft in de eerste ronde (afgelopen voorjaar) gebruik gemaakt van het compliment. Zorgbehoevenden die dat nog niet hebben gedaan, kunnen nu alsnog een mantelzorger voordragen. Mantelzorgers die in 2015 al een compliment hebben ontvangen kunnen voor dat jaar niet meer worden voorgedragen.

Voorwaarden

“Vorig jaar bleek dat de voorwaarden te streng waren, waardoor veel mantelzorgers het compliment misliepen”, legt wethouder Jongen (Wmo) uit. “Dankzij een versoepeling van de regels komen zij daar nu alsnog voor in aanmerking.”

De zorgbehoevende kan één mantelzorger voordragen voor het compliment. Die mantelzorger moet in 2015 gedurende 3 maanden, minimaal 8 uur per week, onbetaalde zorg hebben verleend (zoals beschreven in de mantelzorg definitie). Daarnaast moet de mantelzorger zijn ingeschreven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg. Was de mantelzorger daar in 2015 niet ingeschreven? Dan kan hij of zij dat nu alsnog doen.

Hoe aanvragen?

Wilt u een mantelzorger aanmelden voor het mantelzorg compliment? Gebruik daarvoor het aanvraagformulier mantelzorgcompliment. Heeft de mantelzorger zich nog niet aangemeld bij het Steunpunt voor Mantelzorgers? Dan moet hij eerst het registratieformulier mantelzorger invullen. De formulieren zijn ook te krijgen bij de huisarts, fysiotherapeut of zorgaanbieder. De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot 1 november.

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment: https://goo.gl/nwvTrr

Registratieformulier nieuwe mantelzorger: https://goo.gl/924y0I

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie