Geen akkoord bonden – Arriva concessie Limburg!

 

Persbericht: Geen akkoord bonden – Arriva concessie Limburg!

NS-werknemers verwerpen voorstellen Arriva!

6 oktober 2016

Leden van de spoorbonden CNV Vakmensen, FNV Spoor, VHS en VVMC hebben unaniem de arbeidsvoorwaarden voorstellen van Arriva afgewezen. Dit is het resultaat van de ledenvergaderingen die op 5 oktober plaatsvonden in Heerlen en Maastricht.
VVMC, VHS, FNV spoor en CNV Vakmensen zullen daarom geen overeenkomst sluiten met Arriva.
De leden vinden de voorstellen die Arriva heeft gedaan ver onder de maat. Om die reden hebben zij aangegeven dat er nu geen akkoord gesloten kan worden met Arriva.

Arriva: geen goede werkgever!
NS –medewerkers hebben de keuze om over te stappen naar de nieuwe concessiehouder.
Arriva dient dan wel te garanderen dat het niveau van de NS-arbeidsvoorwaarden (cao) en NS-bedrijfsregelingen niet verlaagd kan worden. Dat laatste wilde Arriva niet toezeggen.
Ook wilde Arriva de afspraken die NS, bonden en overheid hebben gemaakt inzake sociale veiligheid niet overnemen.
Voor overstappende werknemers dreigt dus, op termijn, een afbraak van hun arbeidsvoorwaarden en een verslechtering van hun sociale veiligheid.
Dit maakt Arriva tot een onaantrekkelijk werkgever voor NS-werknemers. De verwachting is dan ook dat bijna geen NS-ers de overstap zullen gaan maken.
Gelukkig geldt voor NS-ers een werkgelegenheids- en standplaatsgarantie zodat degenen die niet willen overstappen kunnen blijven rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en veiligheidsafspraken binnen NS.

Voor meer informatie
Huub van den Dungen, bestuurder FNV Spoor 06-51406412
Wim Eilert, bestuurder VVMC 06-10036397
Gezina ten Hove, bestuurder VHS, 06-10910232
Evert-Jan van de Mheen , bestuurder CNV Vakmensen, 06-53736490

Geef een reactie