Limburg maakt werk van winkelleegstand

 

 

Samen met de andere elf provincies tekent gedeputeerde Hans Teunissen namens Limburg vandaag in Den Haag een ‘RetailDeal’ met minister Henk Kamp (Economische Zaken). Daarin staat onder andere hoe het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden gebracht kan worden. En dat de provincie en gemeenten actief aan de slag gaan met verschillende pilots op het gebied van winkelleegstand.

Steun uit Den Haag voor lokale afspraken
Om dit te bereiken, gaan provincies gemeenten ondersteunen bij het wegwerken van de overcapaciteit aan winkelgebied en zorgen ze voor afstemming tussen gemeenten bij locatiekeuzes voor nieuwe winkels. De Provincie wil voorkomen  dat plannen worden uitgevoerd die de leegstand juist vergroten. Gedeputeerde Teunissen: “Bij elke ingrijpende ontwikkeling moet altijd afstemming zijn met de buurgemeenten, zodat ze elkaar kunnen versterken in plaats van beconcurreren. Die afspraak heb ik in Limburg met de 33 gemeenten kunnen maken. Ik ben blij dat we nu ook vanuit het Rijk met deze RetailDeal ondersteuning kunnen verwachten voor het in de praktijk brengen van deze aanpak.”

Als voorbeeld van hoe gemeenten met elkaar overleggen noemt Teunissen de Parkstad-gemeenten. “Dit zijn acht  gemeenten, die samen vijftien vestigingen van de Aldi hebben. Dat moeten er tien worden, de vraag is echter hoe. Daarvoor is het Aldi-convenant getekend, waarbij alle betrokken partijen inclusief de Aldi samen naar een oplossing zoeken. Dat werkt goed. Voor de eerste winkels zijn de plannen inmiddels in gang gezet.”

Je kunt meer over de RetailDeals lezen op http://www.limburg.nl/…/Limburg_maakt_werk_van_winkelleegst…

 

Geef een reactie