Eind september 2016 vond een informatiebijeenkomst rondom de plannen van de Laurastraat in Eygelshoven plaats. Voorzitter Roger Hoofs van de Werkgroep Laurastraat Leefstraat kijkt tevreden terug: een opkomst van maar liefst 70 buurtbewoners met daarbij constructieve inbreng op de renovatieplannen. Ook wijkwethouder Tim Weijers is tevreden en constateert draagvlak bij de bewoners. “Deze manier van werken – met burgerparticipatie voorop – is een voorbeeld van een toekomstige aanpak van plannen binnen de gemeente Kerkrade. We gaan flink investeren in de Laurastraat en omgeving”, aldus de wijkwethouder. Zo worden de straten in het gebied tussen de Laurastraat en Anselderlaan in de
Wijkwethouder Tim Weijers complimenteert de buurtbewoners over de hoge opkomst en
de constructieve bijdrage ten aanzien van de plannen rondom de Laurastraat in Eygelshoven.
periode tot 2018 vervangen en nieuw ingericht.  De gemeente zal een aantal aandachtspunten dat tijdens de bijeenkomst nog naar voren is gekomen meenemen in de aanbesteding. Verkeersveiligheid, groen, parkeerverbeteringen, oversteekplaatsen, verkeersremmende maatregelen en inrichting van de rotonde zijn voorbeelden van inbreng, met als hoofddoel het verbeteren van de leefbaarheid aan en rond de Laurastraat.

Op dit moment is het bestek gereed voor de werkzaamheden die in het plan Laurastraat zijn opgenomen. Er is besloten dat in deze fase werkzaamheden plaatsvinden op het traject vanaf de Veldhofstraat tot en met de nieuw aan te leggen rotonde bij de Kommerveldlaan. In verband met de aanleg van de Buitenring en de toekomstige gewijzigde verkeersfunctie van de Dentgenbachweg, worden de werkzaamheden aan de Zwaluwstraat en ook de Nachtegaalstraat in een latere fase uitgevoerd.

De aanbesteding staat voor oktober 2016 gepland met de bedoeling dit najaar nog met de werkzaamheden te starten. Daarnaast is ook gesproken over de inzet vanuit de wijk, zoals dit ook is vastgelegd voor de financiële bijdrage die vorig jaar bij de provincie is aangevraagd. Dit zal in onderling overleg met de Werkgroep Laurastraat Leefstraat nog verder worden uitgewerkt.

De renovatie van de Laurastraat op basis van burgerparticipatie wordt mede ondersteund door een bijdrage van Provincie Limburg. Daarnaast draagt gemeente Kerkrade bij in de kosten. De buurtbewoners dragen bij in het meedenken aan de plannen en in de uitvoering van toekomstige werkzaamheden aan en rondom de weg. k

De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade. Bij de uitvoering van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl en op de Facebookpagina Wijkontwikkeling.

Foto Gemeente kerkrade

www.kerkrade.nl

 

Geef een reactie